ICANN schválil „marihuanovou“ doménu .POT

404m.com, 6. prosince 2018 ve 00:07:18, 4x přečteno
ICANN schválil „marihuanovou“ doménu .POT

ICANN schválil novu doménu prvního ?ádu .POT. Pokud vše p?jde podle plánu mohli by se první domény s koncovkou .pot objevit už p?íští rok. Pot je rozší?ené slangové ozna?ení pro konopí – marihuanu v anglickém jazyce, zejména v USA.

Za doménou stojí Denverský registr High Five Domains. Jejich generální ?edidel Cheech Marin ke schválení ?ekl, že je to fantastická novinka pro miliony p?íznivc? domény .pot. Legalizace rekrea?ního užívání marihuany v USA dláždí cestu novému pr?myslu a High Five Domains jsou rádi že toho mohou být sou?ástí. P?ipravují také marketingovou kampa?, která nám má doslova vykou?it myslit („Blow your mind“). Což je v kontextu hezký dvojsmysl. ?eský p?eklad asi nevymyslíme :)

Dále ?ekl, že bychom si mohli doménu .pot zaregistrovat už na ja?e 2019 a to za cenu 4,20 USD. V prohlášení nebylo nic o tom jestli tato ?ástku bude pouze za registraci anebo i prodloužení. Cena 4,20 USD/rok by byla velice zajímavá pro r?zné fun projekty, kde chcete náklady držet co možná nejníže.

U nás zatím nevypadá, že by n?co podobného hrozilo i když se o tom mluví. Na druhou stranu charakteristickou v?ni marihuany u nás zná už každý puber?ák a hulí se ve velkém. Stát by mohl alespo? vybrat n?jaké peníze na spot?ební dani a DPH. Navíc by vše bylo pod kontrolou.

Pokračování na: 404m.com

Související články

ICANN schválil doménu .ss

O státu Jižní Sudán jste se z?ejm? v zem?pise neu?ili. Vznikl totiž teprve nedávno. Na základ? ve?ejného referenda vyhlásil nezávislost 9.…

MMX koupili ICM Registry, který provozuje TLD pro dosp?lé

ICM Registry se poda?il takový menší internetový zázrak – protla?ili u ICANN první doménu pro dosp?lé .xxx. Dnes v záplav? nTLD už to…

Dnes se rozhoduje o .XXX

Právě dnes se ICANN rozhodne o budoucnosti domény prvního řádu .xxx. Tlak na tuto doménu je obrovský, protože jako jedna z mála nových…


Komentáře

(nezobrazuje se)