ICANN schválil doménu .ss

404m.com, 1. února 2019 ve 01:27:48, 6x přečteno
ICANN schválil doménu .ss

O státu Jižní Sudán jste se z?ejm? v zem?pise neu?ili. Vznikl totiž teprve nedávno. Na základ? ve?ejného referenda vyhlásil nezávislost 9. ?ervence 2011 a stal se samostatným státem. Te? bude mít i svoji vlastní doménu .ss.

Doména .ss samoz?ejm? vzbudila zna?né kontroverze, a tak se ?ekalo jestli n?jak zasáhne ICANN. Ten se k tomu postavil zcela nezaujat?. Podle ISO 3166, které definuje kódy stát? a závislých oblastí, Jižnímu Sudánu prost? náleží ozna?ení SS.

We want our domain name to be ‘SS’ for ‘South Sudan’, but people are telling us ‘SS’ has an association in Europe with Nazis… Some might prefer us to have a different one. We have applied for it anyway, SS, and we are waiting for a reply.

Chceme, aby naše doména byla „SS“ pro „Jižní Súdán“, i když nám lidé ?íkají, že „SS“ je v Evrop? spojováno s nacisty … N?kte?í by možná up?ednost?ovali, abychom m?li jinou. I tak jsme o ní zažádali. SS a my ?ekáme na odpov??.

Pokračování na: 404m.com

Související články

ICANN schválil „marihuanovou“ doménu .POT

ICANN schválil novu doménu prvního ?ádu .POT. Pokud vše p?jde podle plánu mohli by se první domény s koncovkou .pot objevit už p?íští rok.…

MMX koupili ICM Registry, který provozuje TLD pro dosp?lé

ICM Registry se poda?il takový menší internetový zázrak – protla?ili u ICANN první doménu pro dosp?lé .xxx. Dnes v záplav? nTLD už to…

Dnes se rozhoduje o .XXX

Právě dnes se ICANN rozhodne o budoucnosti domény prvního řádu .xxx. Tlak na tuto doménu je obrovský, protože jako jedna z mála nových…


Komentáře

(nezobrazuje se)