I skryté odkazy p?enáší PageRank

404m.com, 13. července 2018 ve 22:28:28, 2x přečteno

V ?ervencovém Google Webmaster Central office-hours hangout padla celkem zajímavá otázka. Pokud je odkaz na stránce skrytý – nap?íklad v n?jakém menu, které se otev?e až po rozkliknutí, p?enáší PageRank?

Možná si ?íkáte, že to je p?ece jasné, jinak by p?ece nemohla fungovat v?tšina responzivních šablon, které v p?ípad? mobilních za?ízení ?asto celé menu schovají pod hamburger ikonku (takové t?i ?árky nad sebou). P?ed pár lety se na podobné téma vedla dlouhá diskuze black hat komunit. Testovalo se jestli ty odkazy Google vidí a prochází. No a hlavn? jestli p?enáší linkjuice. Není totiž nic jednoduššího než ud?lat hezkou lákavou stránku, kam bude chodit hodn? lidí, na kterou snadno budou vznikat „p?irozené“ odkazy a pak se ve velkém na ní také budou odkazy prodávat, ovšem nikdo je neuvidí. Výsledky byly r?zné. Zjistilo se že Google tyto odkazy skute?n? vidí a prochází, ovšem zdali p?enáší linkjuice se s jistotou nev?d?lo. Te? už odpov?? na tuto otázku je :)

Zajímavá je i druhá ?ást odpov?di. Pokud je odkaz v HTML dokumentu, tak jej Google prost? bere jako odkaz. P?ed pár lety jsem zjistil, že ten odkaz ani nemusí být aktivní (klikatelný). Takže dávejte si pozor na ukázkové URL. Radši používejte skute?né existující adresy. Nejv?tší sranda je, že tyto neaktivní odkazy jsou v Search Console vedeny jako chyby 404, které byste m?li opravit. No a dnes už víme že pravd?podobn? p?enáší i linkjuice. Což je super zpráva pro linkbuildery, kte?í si neberou servítky. Odte? mohou házet odkazy do diskuzí jako prostý text :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jaké odkazy jsou proti pravidl?m Google

Jak jist? víte podvád?t s odkazy se nemá. Je to proti pravidl?m Google a m?že za to být penalizace. Víte však jaké vlastn? odkazy jsou v…

Za co byla penalizace PR webů a na co si dát pozor

Z 22.6 na 23.6 dostaly PR (čteme PageRank) weby pořádný kopanec od Google. Srazil jim GPR na 0 a poslal je do supplement indexu. Nejednalo se o…

Dávat na dokumenty nofollow?

Určitě už jste si zkusili nakreslit schéma jak protéká linkjuice či pagerank napříč vašimi stránkami. Někdo si to poměrně přísně…


Komentáře

(nezobrazuje se)