Jaké odkazy jsou proti pravidl?m Google

404m.com, 29. prosince 2018 ve 01:13:57, 1x přečteno
Jaké odkazy jsou proti pravidl?m Google

Jak jist? víte podvád?t s odkazy se nemá. Je to proti pravidl?m Google a m?že za to být penalizace. Víte však jaké vlastn? odkazy jsou v rozporu s Google pravidly?

Google oficiáln? ozna?uje porušování pravidel za Podvodné praktiky s odkazy. Jedná se o takové odkazy, které mají zmanipulovat hodnocení PageRank a ovlivnit výsledky vyhledávání. Je d?ležité v?d?t, že za podvod se dají ozna?it jak p?íchozí tak i odchozí odkazy. Ovšem u p?íchozích odkaz? to už opravdu musí být extrém, aby došlo k penalizaci.

Dále Google ?eší nep?irozené odkazy. V podstat? se jedná o off topic – netématický obsah. Tedy obsah, který s obsahem vašeho webu nemá nic spole?ného. Osobn? jsem s tím nikdy nem?l problém a nenarazil ani na žádnou penalizaci. Ale je dobré o tom v?d?t.

Obecn? byste ke každému odkazu, za který jste dostali zaplaceno anebo z n?j máte jiný prosp?ch (vým?na odkaz?) m?li dávat nofollow. Že je rozší?enou praxí to ignorovat je v?c jiná. Googel vám za to samoz?ejm? web z indexu nevyhodí. V?tšinou pouze takové odkazy v tichosti ignoruje. Penalizace jsou spíše výjimkou. Problém mají hlavn? nové weby a ty s malým množství obsahu. Prost? na velkých a zab?hnutých webech se toho hodn? ztratí ;)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Pokles výdělků z AdSense? Desítky procent! Jak je to možné?

V minulém článku o finanční krizi a PPC z pohledu celkových objemů utracených rozpočtů jsem předpokládala růst. Naproti tomu výdělky z…

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…

Google uvolnil nástroj na distancování se od zpětných odkazů

To o čem se už delší dobu mluvilo se stalo skutečností. Google vypustil online nástroj Distancování se od odkazů, který umožňuje nahrát…


Komentáře

(nezobrazuje se)