Google p?epracoval a rozší?il koncept nofollow

404m.com, 11. září 2019 ve 01:31:17, 4x přečteno

P?ed zhruba 15 lety p?išel Google s myšlenkou, že by webmaste?i m?li ozna?ovat nep?irozené odkazy zna?kou nofollow, protože práv? nep?irozené odkazy ovliv?ovali jeho revolu?ní algoritmus na hodnocení stránek, díky kterému vyhrál t?eba nad Yahoo. Od té doby se údajn? zm?nilo mnohé a je ?as aby zm?nou prošel i nofollow.

Jak bylo zmín?no v úvodu nofollow m?l ozna?it odkazy, které nem?li být Google hodnoceny. A?koliv si pod tím Google p?edstavoval mnohostranné využití, tak v praxi se nofollow používal jen na vyhnutí se penalizaci za špatné odkazy. ?ím víc Google na webmastery tla?il tím více se nofollow používal i tam kde to bylo zcela zbyte?né. Došlo to až tak daleko že n?kte?í prost? automaticky na všechny externí odkazy dávali radši nofollow.

Vše nakonec ukon?ila éra snadno použitelných redak?ních systém?, kterým vévodil WordPress. Ten m?l n?jaké interní pravidla, jako t?eba že odkazy u komentá?? jsou automaticky špatné (nofollow) a ostatní jsou ok. Webmastery nahradili tv?rci obsahu a t?m sta?ilo jen, že WordPress je SEO ready a jen jeho instalací budou z 90 % mít vše v po?ádku. Kdo chce víc ten si stáhne SEP plugin.

Google te? p?ichází s novým konceptem. Nofollow už není p?íkaz pro Google ale nápov?da. Jinými slovy, když ozna?íte odkaz nofollow, tak radíte Google aby jej nepoužil. On se podívá, ?ekne si tohle je dobrý obsah a zvedne mu hodnocení. K tomu vymyslel další dva tagy sponsored a ugc.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Všechny odkazy si nejsou rovny – zajímavá infografika z MOZ

Na MOZ vyšla celkem poda?ená infografika o zp?tných odkazech. Na základ? p?edešlých prohlášení Google, patent? a experiment? poskládali…

Nofollow kam se podíváš

Včera jsem procházel Twitter a snažil se najít nějaký způsob jak z něj dostat normální odkaz. Prostě takový, který nemá nofollow. Btw.…

Authorship je od slova autor anebo autorita?

Dneska jsem dělal pořádek v poznámkovém bloku, který používám při práci. Našel jsem sérii textů, které jsem si napsal nedávno při…


Komentáře

(nezobrazuje se)