Už rok tu s námi bude Gutenberg zvykli jste si?

404m.com, 24. listopadu 2019 ve 02:02:11, 2x přečteno

Nový editor Gutenberg dorazil do WordPress s aktualuzací 5.0, která vyšla 6. prosince 2018. Rozpoutal hodn? diskuze jak v úzké komunit? vývojá??, tak i mezi uživateli. Byl opravdu nutný? Jak se mu po roce vede?

Když se vás zeptám jakou konkurenci má WordPress, v?tšina z vás asi ?ekne Joomla anebo Drupal. Pravdou je, že toto konkurence pro WordPress není. Jeho pozici jedni?ky na trhu mohou ohrozit jen hostované redak?ní systémy jako je t?eba Wix, Squarespace a mnoho dalších, které nabízí uživateli jednoduchost a naprostou kontrolu nejen nad obsahem ale i nad vzhledem. Za tuto dekádu se tvorba webu výrazn? posunula a zjednodušila. Pamatujete jak nám byl FrontPage pro smích? Tak te? jsme v situaci, kdy jeho online verze postupn? budou p?ebírat pozici na trhu a nikdo se nad tím nepozastavuje.

WordPress na tuto situaci reaguje správn?. Pustil se do vlastního blokového editoru, který zjednoduší uživateli tvorbu obsahu. Nezapomínejte že dnes d?lat weby je ?asto synonymem pro „Umím použít instalátor WordPress“. Jsou lidé kte?í takto vyd?lávají slušné peníze, p?itom umí jen HTML a základy CSS, dost na to aby trochu ohnuli vzhled. A jejich klient?m to sta?í… anebo možná nesta?í a proto se p?esouvají k hostovaným redak?ním systém?m.

Co se týká E-commerce, tam to WordPress u nás za?íná prohrávat. Shoptet roste ve velkém (42K e-shop?, 3,5% meziro?ní r?st) a nahrazuje WordPress + WooCommerce. Aby také ne, když naše vlády každou chvilkou p?ijdou s n?jakou novinkou, na jejíž implementaci jsou ?asto šibeni?ní termíny. Vhodný plugin pro WooCommerce pro lokální trh nemusí být lehké sehant, Shoptet má všechno. Navíc nemusíte ?ešit optimalizaci, hosting a jen tak se vám to (samo) nerozbije.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Trip report: vylet s RV do Mexika

Van life je pro spoustu lidi sen. Kdyz jsem si koupil RV tak jsem snad mel nejvice komentaru od ruznych znamych a kamaradu jaky je to obrovsky sen a…

Webtrh je na prodej … kdo se ujme komunity?

29. zá?í 2019 se mezi prémiovými nabídkami objevila „Chcete si koupit Webtrh?“. Martin Schlemmer alias Retal v n?m jen krátce píše:…

El Dorado v mobilních hrách

Za?alo to v roce 2016. Na mobilu jsme m?l kone?n? zajímavá data a cestou za klientem v autobuse hrál Hearthstone, což je virtuální karetní hra…


Komentáře

(nezobrazuje se)