Google vypustil úpravu algoritmu June 2019 Core Update

404m.com, 5. června 2019 ve 01:28:11, 6x přečteno

Google sv?j algoritmus upravuje (?i spíše kalibruje) ?asto, n?kolikrát do roka do n?j zasáhne trochu více. Ob?as se vypustí n?co extra, co p?ímo nesouvisí s hodnocením výsledk?, ale ovlivní specifické stránky, aby pak m?la t?eba minusové body. Co se však ned?je je, aby Google na úpravu algoritmu upozornil p?edem.

Tomorrow, we are releasing a broad core algorithm update, as we do several times per year. It is called the June 2019 Core Update. Our guidance about such updates remains as we’ve covered before. Please see this tweet for more about that:https://t.co/tmfQkhdjPL

Oficiální název úpravy je June 2019 Core Update. V diskuzích se však používá jen June 2019 anebo jen June. Co jsem vypozoroval tak nasazení se z?ejm? trochu protáhlo anebo neprob?hlo všude stejn? rychle. Te? už by však výsledky m?ly být usazené a probíhají první analýzy.

My super early thoughts on this update is that not much is happening yet, except for a few big sites. A couple of our large brand clients are seeing a really nice increase. But most of our clients are stable.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Google provedl rozsáhlou úpravu jádra svého algoritmu

B?hem minulého týdne Google postupn? vypustil velkou úpravu algoritmu svého jádra. Takže pokud jste posko?ili, ?i spíše teprve posko?íte,…

Google plus kon?í

„We are shutting down Google+ for consumers.“ (Vypínáme Google+ pro uživatele), takto suše oznámil Google na svém oficiálním blogu konec…

Matt Cutts vnesl trochu světla do GPR

Vzhledem k poslednímu update se rozhodli novináři z searchenginejournal.com zeptat na Google Page Rank přímo Matta Cuttse. Poslední dobou totiž…


Komentáře

(nezobrazuje se)