Google provedl rozsáhlou úpravu jádra svého algoritmu

404m.com, 4. srpna 2018 ve 12:14:27, 3x přečteno

B?hem minulého týdne Google postupn? vypustil velkou úpravu algoritmu svého jádra. Takže pokud jste posko?ili, ?i spíše teprve posko?íte, nahoru anebo dol?, tak za to m?že práv? tento update. Velké zásahy do jádra vyhledávání probíhají párkrát za rok. Menší i n?kolikrát denn?.

This week we released a broad core algorithm update, as we do several times per year. Our guidance about such updates remains the same as in March, as we covered here: https://t.co/uPlEdSLHoX

Po úprav? algoritmu se automaticky nezm?ní všechny pozice. Google má p?íliš rozsáhlou databází, aby se všechno hned p?epo?ítalo. Podle nového algoritmu se budou pozice postupn? aktualizovat. SEO mágové pojmenovali tento proces „Google Dance“. Podle Danny Sullivana by to m?lo být v pr?b?hu p?íštího týdne.

Ovšem není tomu tak vždy. Existují úpravy algoritmu, kdy jakoby ?ást hodnocení výsledku musela být smazána a nem?la na pozice vliv. V minulosti už se to párkrát stalo a objeví se charakteristický efekt, kdy velké zna?ky jsou najednou na p?edních místech. Po p?epo?tení podle úprav se vše ?asem ustálí. Je pravda že d?íve to trvalo týdny. Dnes už to Google zvládá rychleji. SEO šamani díky tomuto efektu v??í, že doména, anebo spíše web, m?že mít n?jakou pevnou autoritu, který je nad všemi signály – protože ty se p?epo?ítávají.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Na horké půdě nového google algoritmu

Nový google algoritmus už je nasazený nějaký ten pátek. Původně měl ovlivnit maximálně 5% stránek. Nejnovější odhady ale mluví…

Google plus kon?í

„We are shutting down Google+ for consumers.“ (Vypínáme Google+ pro uživatele), takto suše oznámil Google na svém oficiálním blogu konec…

Když vašim profilům dělá SEO google

Jaké to asi je, když si Google udělá stránku na míru svému vlastnímu vyhledávacímu algoritmu? Vlastníci profilu na Google plus si to mohou…


Komentáře

(nezobrazuje se)