Google plus kon?í

404m.com, 10. října 2018 ve 00:29:51, 6x přečteno
Google plus kon?í

„We are shutting down Google+ for consumers.“ (Vypínáme Google+ pro uživatele), takto suše oznámil Google na svém oficiálním blogu konec svého snu – velké sociální sít?, která bude spojovat všechny jeho služby. Tématu ani nev?noval vlastní blogpost, prost? je to sou?ástí ?lánku Project Strobe, který je snahou omezit zneužívání dat Google získaných p?es jejich API t?etími stranami. Práv? API Google+ obsahovalo chybu, která mohla ohrozit osobní údaje více jak p?l milionu uživatel?.

Na „vyst?hování“ mají uživatele 10 m?síc? (do srpna 2019). B?hem následujících m?síc? obdrží uživatele více informací a Google p?ipraví návody jak stáhnout a p?emigrovat jejich data.

Svou velkou sociální sí? spustil Google v ?ervnu 2011 a p?kn? rozví?il stojaté vody internetu. Použil oblíbenou marketingovou metodu pozvánek k získávání prvních milion? uživatel?. Pozvánky do uzav?eného beta testu plní roli exkluzivity a lidé na n? slyšeli. B?hem prvních dvou týdn? se registrovalo 10 milion? uživatel?. Za m?síc už to bylo 25 milion?.

Vypadalo to, že Google plus jen tak n?co nezastaví. Na internetu se objevovali posm?šné hlášky na ú?et Facebook typu „Poslední prosím zhasn?te.“ a samoz?ejm? se rozjela i lidová tvo?ivost.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Nechá Google svou sociální sí? zem?ít?

Asi nejsem jediný, kdo si všiml, že Google už p?ed n?jakou dobou p?estal s masivní propagací Google plus. Když svou sociální sí? spustil…

Kam bude směřovat Google v roce 2012?

Google udává trendy v internetovém vyhledávání už nějaký ten pátek. Jeho hlavním zdrojem příjmů je na rozdíl od případných…

Vlastní adresy na Google plus

Sice to není žádná novinka, ale určitě stojí za to zmínit jí. Google plus nabízí účtům a stránkám změnit jejich těžko…


Komentáře

(nezobrazuje se)