Google nebere v potaz zdali jsou odkazy na stránku negativní anebo pozitivní

404m.com, 28. července 2018 ve 00:51:09, 1x přečteno

Celkem zajímavé zjišt?ní p?inesl Search Engine Journal. Google by nem?l ?ešit v jakém duchu je na web odkazováno. Jestli se n?kdo o stránce vyjád?il v negativn? anebo pozitivn?. P?iznám se, že m? to celkem p?ekvapilo, protože jsem ?ekal t?eba u špatných recenzí jiný p?ístup. Všechna ta strukturovaná data, hv?zdi?ky a snaha pochopit obsah jsou nakonec zbyte?né?

Podle SEJ s tvrzením p?išel Danny Sullivan, bývalí analytik a žurnalista (zakladatel Search Engine Land a Marketing Land), který te? pracuje pro Google a pomáhá vzd?lávat ve?ejnost jak funguje vyhledávání. Práv? on prohlásil, že Google u odkaz? ne?eší žádný sentiment.

Pokud by to byla pravda, tak je jedno jaké odkazy získáváte (stále m?žete dostat penalizaci za spam). Nap?íklad když vydáte kontroverzní ?lánek, který m?že být na vratkých zdrojích. A? už vytvo?í 300 lidí odkazy z d?vod?, že se vám cht?jí vysmát anebo dalších 300 aby upozornili na nesrovnalosti, tak vám to z pohledu linkbuildingu m?že být jedno. Prost? máte o 600 organických odkaz? víc. Google tuto aktivitu vyhodnotí jako virální a m?žete se minimáln? na pár dní t?šit na super pozice.

Navíc váš ?lánek nemusí být jednoduché p?ekonat, protože ?ím více jiných ?lánk? se jej pokusí vyvrátit tím více dalších kvalitních odkaz? získáte. Tohle by byl doslova zlatý d?l pro bulvár a fake news.

Pokračování na: 404m.com

Související články

261 hodnotících SEO faktor?

Oficiáln? existuje p?es 200 hodnotících faktor?, které bere Google v úvahu. Alespo? s tím se setkáte u v?tšiny komentá?? k tomuto tématu.…

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…

Propadli jste se na Seznamu?

Poslední dobou je celkem dost lidí rozčarovaná ze změn na Seznamu. Ve skutečnosti to není zas tak špatné. Většinou čteme jen negativní


Komentáře

(nezobrazuje se)