Google nasadil nové vyhledávání obrázk? i na desktopy

404m.com, 30. září 2018 ve 01:59:37, 7x přečteno
Google nasadil nové vyhledávání obrázk? i na desktopy

Pokud jste v posledních dnech hledali na Google n?jaký obrázek, asi jste si všimli pom?rn? zásadních zm?n, anebo také t?eba ne, protože Google nový design a funkce vyhledání už dlouhé m?síce testuje na vybraných uživatelích. Te? už však nové vyhledávání obrázk? vidí všichni a je na?ase se na n?j p?ipravit.

Nové vyhledávání obrázk? bylo nasazeno už v b?eznu 2018 pro mobilní telefony. Tehdy m? zaujaly hlavn? popisy a domény pod obrázky. ?íkal jsem si pokud by to platilo i pro desktopy, tak to m?že mít celkem zásadní vliv na onpage optimalizaci.

No a jak dneska m?žeme vid?t, tak se i stalo. Nové vyhledávání obrázk? na desktopech zobrazuje tém?? to samé. I když chybí nap?íklad funkce pro hledání produkt?. To však ?asem m?že p?ibýt. Poj?me se ale podívat co se vlastn? m?ní.

Pod každým obrázkem je text odpovídající zna?ce title na stránce a doména druhého anebo t?etího ?ádu. To znamená, že pokud jsou Google obrázky zdrojem vaší d?ležité návšt?vnosti, tak byste na to m?li p?i p?íprav? text? myslet.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Seznam zavedl ve vyhledávání češtinu

Právě se mi na twitter objevil odkaz na nejnovější blogpost fulltextového týmu Seznam.cz Vylepšené filtrování výsledků podle jazyka a…

Novinky ve vyhledávačích

Doba jde neustále dopředu a dominantní internetové vyhledávače představují nové a nové funkce. Proto jsem dal dohromady takové strhnutí…

Srpnový ob?žník z digitálního sv?ta 2017

Cílem nové kampan? je podpo?it focení na iPhonech a kampa? #ShotoniPhone, kdy Apple bude na svém profilu zve?ej?ovat fotografie vytvo?ené na


Komentáře

(nezobrazuje se)