Google ne?eší skryté texty na stránce, ale musí být v HTML

404m.com, 12. září 2018 ve 01:09:35, 4x přečteno

Na posledním Google Webmaster Central office-hours hangout se ?ešila otázka jak se Google dívá na skryté texty anebo skrytý obsah obecn?. Je to pom?rn? zásadní informace, protože dnes je zcela b?žné zobrazovat rozší?ené popisky teprve na žádost (interakci) návšt?vníka. Zvlášt? pokud máte návšt?vníky z mobilních telefon?.

Tazatel se ptal na popisky zboží, které jsou implicitn? schované. Teprve když se chce uživatel dozv?d?t více o produktu, tak si rozklikne detaily a zobrazí se mu. Samoz?ejm? s unikátními popisky pro každý produkt je hodn? práce, takže otázkou je jestli nevyjde nazmar.

Odpov?? je, že nikoliv. Google totiž ne?eší, co je vid?t hned po na?tení stránky, ale co je v HTML dokumentu stránky. Pokud jsou tam n?jaké popisky, tak je považuje prost? za další text a pracuje s nimi.

Samoz?ejm? to je zjednodušen? ?e?eno. Víme že si Google umí stránku vykreslit a také že se ne ke všem text?m chová stejn? (nad ohybem, nadpisy atd.). Ovšem to nejzásadn?jší je, že texty vidí.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Google prochází stránku 2x, jednou kv?li HTML a jednou kv?li JavaScript

V minulém roce mi n?jak utekl celkem zajímavý tweet od Johna Muellera, který potvrdil že Google prochází obsah vašeho webu 2x. Nejd?íve…

Vyhodnocení kvality webu m?že Google trvat m?síce

Zajímavá informace zazn?la v b?eznu na Google Webmaster Central office-hours hangout, kde John Mueller odpovídal na otázky webmaster?. Jedna z…

Collabim – instantní prášek na SEO?

Poslední tři měsíce jsem měl možnost sledovat SEO z poněkud více manažerského pohledu, než dřív. Měl jsem možnost komunikovat s…


Komentáře

(nezobrazuje se)