Google prochází stránku 2x, jednou kv?li HTML a jednou kv?li JavaScript

404m.com, 3. ledna 2019 ve 01:28:10, 2x přečteno
Google prochází stránku 2x, jednou kv?li HTML a jednou kv?li JavaScript

V minulém roce mi n?jak utekl celkem zajímavý tweet od Johna Muellera, který potvrdil že Google prochází obsah vašeho webu 2x. Nejd?íve klasicky hledá texty a informace v ?ist? v HTML dokumentu, a po ?ase když má ?as a prost?edky tak se vrátí a provede vykreslení webu p?es JavaScript. P?itom na to druhé m?žete klidn? ?ekat i n?kolik týdn?.

Zatímco procházení dokument? HTMLGoogle velmi dob?e zvládnuté a dokáže dostat takto texty do indexu b?hem pár minut, tak s JavaScript je to obtížn?jší. Stojí ho to až 100x více strojového ?asu, proto také šet?í. Na druhou stranu vykreslením celé stránky získá daleko lepší p?ehled o rozložení obsahu na vaší stránce. Proto to d?lá, ale ne hned a ur?it? ne každému ;)

Pozor vykreslení neznamená, že také spustí JavaScript. Googlebot po na?tení stránky nic JavaScriptového „spoušt?t“ nebude. Tedy žádné onclick, onmouseover a ur?it? ne žádný Ajax.

V dnešní dob? už n?které weby spíše p?ipomínají aplikace do mobilu. Jsou interaktivní, obsah zobrazují na míru a teprve na vyžádání uživatele. Nap?íklad postupné nahrávání obsahu jako je Infinite Scroll se stává b?žnou praxí, p?itom se Google zrovna moc nelíbí. Navíc jak bylo zmín?no výše infinite scroll vyžaduje posun na stránce a toto už Googlebot ned?lá.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Umí Googlebot scrollovat?

Zajímavá debata se rozjela v SEO kruzích kolem tématu zdali umí Googlebot scrollovat na stránce. Gary Illyes – Webmaster Trends Analyst z…

Pozor na JavaScriptové odkazy, ne všechny umí GoogleBot procházet

Google dlouhodob? vzbuzuje dojem, že toho umí opravdu hodn? a je technicky dále než si myslíte. V PR se však ?asto p?ehání a ?asem zjistíte,…

I skryté odkazy p?enáší PageRank

V ?ervencovém Google Webmaster Central office-hours hangout padla celkem zajímavá otázka. Pokud je odkaz na stránce skrytý – nap?íklad v…


Komentáře

(nezobrazuje se)