Google p?edstavil reCAPTCHA v3

404m.com, 31. října 2018 ve 02:31:43, 1x přečteno
Google p?edstavil reCAPTCHA v3

Google na svém blogu oznámil spušt?ní reCAPTCHA v3, nové generace captcha, která má zamezit bot?m v d?lání neplechy na vašem webu, zatímco skute?né lidi nebude moc obt?žovat.

P?vodní reCAPTCHA byla postavena p?episování textu z obrázk? podobn? jako v?tšina ostatních tehdejších captcha. Její velkou výhodou bylo, že snaha vašich návšt?vník? nevyšla na zmar. Pomocí p?episování text? jste totiž pomáhali s digitalizací novin a knih. Nap?íklad od spušt?ní v roce 2007 do roku 2011 pomohla s digitalizací 13 milion? ?lánk? z New York Times od roku 1851. Byla velice oblíbená i na velkých webech. V dobách nejv?tšího nasazení se vyplnilo p?es 100 milion? captcha za den. V roce 2012 pak pomohla s p?episováním názv? ulic v Google Street View.

V roce 2014 za?al Google testovat novou reCAPTCHA v2. Pomocí behaviorální analýzy interakcí uživatele s prohlíže?em dokázal až v polovin? p?ípad? rozhodnout, že se jedná o ?lov?ka po jednom kliknutí. Nebylo nutné tedy p?ikro?it k fázi, kdy návšt?vník musí n?co d?lat. Kdo se tam dostal, tak v?tšinou na obrázcích hledal n?co konkrétního.

Nová reCAPTCHA se op?t snaží zjistit jestli se jedná o ?lov?ka bez nutnosti nutit návšt?vníka n?co vypl?ovat. Místo toho posiluje behaviorální analýzu. Nov? m?žete sledovat chování návšt?vníka nejen na konkrétní stránce ale i celém webu. Snadn?ji tak identifikujete ?lov?ka, protože n?jakou zásadní akci ud?lal t?eba na p?edchozí stránce.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Google plus kon?í

„We are shutting down Google+ for consumers.“ (Vypínáme Google+ pro uživatele), takto suše oznámil Google na svém oficiálním blogu konec…

Jak na Google Alerts při budování zpětných odkazů

Google Alerts je užitečnou službou, poskytovanou firmou Google registrovaným uživatelům. Přináší informace o novinkách, souvisejících s…

Mají vliv na pozice v Google zrušené penalizace?

Na pom?rn? zajímavou otázku odpovídal John Mueller ze švýcarské pobo?ky Google v rámci videí SEO Snippets. Dotaz zn?l zdali Google bude chovat…


Komentáře

(nezobrazuje se)