Google Domains kon?í, Squarespace p?ebírá ot?že

404m.com, 25. června 2023 ve 01:11:32, 6x přečteno

V pr?b?hu posledních deseti let se Google Domains stal d?ležitým hrá?em v oblasti internetových domén, ale všechno dobré jednou kon?í. Google nedávno oznámil, že svou ?innost v oblasti registrace domén kon?í, protože se snaží “zaost?it sv?j zájem” v dob?, kdy se všechny globální firmy musí p?ehodnotit své financování a operace.

Ale co se stane s odhadem 10 milion? domén, které jsou v sou?asné dob? registrovány p?es Google Domains? Nebojte, Google již má vy?ešenou strategii. Spole?nost Squarespace byla vybrána jako partner Google, který p?evezme veškerá aktiva Google Domains, v?etn? t?chto domén.

Matt Madrigal, viceprezident a generální ?editel pro Merchant Shopping u Google, uvedl: “Naší nejvyšší prioritou je podpora hladkého p?echodu pro zákazníky v nadcházejících m?sících za pomoci týmu Google Domains”. ?ást domén se dá p?esunout hromadn? když si to oba registráto?i odsouhlasí a ?ást bude nutné p?evést se souhlasem majitele.

Anthony Casalena, CEO Squarespace, vyjád?il hrdost a nadšení ze spolupráce s Googlem: “Domény jsou klí?ovou sou?ástí webové infrastruktury a nezbytnou složkou online p?ítomnosti každé firmy”. S tím samoz?ejm? souhlasím. Jakmile jednou doménu používáte, tak se jí prost? jen tak nevzdáte protože obsah vybudovat na ní obsah stálo spoustu ?asu, to samé zp?tné odkazy a navíc m?nit t?eba e-mail je všude ob?as nereálné.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Google domains bude naprostý nářez

V sobotu mi přistálo v emailové schránce několik tipů na článek. Asi nejzajímavější z nich se týká Google Domains (více o službě se…

Nové TLD nebudou mít žádný bonus v Google

Včera se objevila zpráva, že nové TLD budou mít bonus v Google po jejich zavedení. Prohlásil to Adrian Kinderis, šéf registry services…

Jak je to s hodnocením domén s klí?ovým slovem ve vyhledávání

Téma domén obsahujících klí?ové slovo jsem se v?noval už d?íve. Tentokrát jsem našel zajímavé informace a souhrn na Search Engine Journal,…


Komentáře

(nezobrazuje se)