Bude Safari blokovat Google Analytics?

404m.com, 25. června 2020 ve 11:30:24, 5x přečteno
Bude Safari blokovat Google Analytics?

P?ed pár dny prolet?l internetem screenshot z Apple Worldwide Developers Conference 2020, kde byl prezentován prohlíže? Safari z nové verze macOS “Big Sur” jak blokuje sledování t?etích stran. Na seznamu blokovaných domén byla i www.google-analytics.com.

Jedná se o rozší?ení prohlíže?e Intelligent Tracking Prevention (ITP). Apple p?itom klade na nová vylepšení bezpe?nosti velký d?raz. Nejedná se tedy o n?jakou malou nepodstatnou v?c, která by se náhodou objevila v prezentaci.

“Ochrana osobních údaj? byla vždy sou?ástí Safari a nová Privacy Report p?ináší lepší p?ehled o tom, jak Safari chrání p?i návšt?v? webu. Uživatelé si mohou vybrat, kdy a s jakými webovými stránkami m?že rozší?ení Safari pracovat…”

V kv?tnu 2020 se byl podíl Safari na celosv?tovém trhu internetových prohlíže?? na po?íta?ích 9,4 %. V USA dokonce 15,6 %. Safari je druhý nejrozší?en?jší prohlíže? na po?íta?ích. Vede Chrome s 68,33 % celosv?tov? (58,97 % v USA).

Pokračování na: 404m.com

Související články

Blokování reklam v Microsoft Edge

Na konferenci Build 2016 prozradil Microsoft, že plánuje do nové verze svého prohlíže?e Edge zabudovat blokování reklam. Edge je nástupcem…

Google plus kon?í

„We are shutting down Google+ for consumers.“ (Vypínáme Google+ pro uživatele), takto suše oznámil Google na svém oficiálním blogu konec…

Google Analytics je nasazen na 69 % domén

Podle statistik BuildWith je m??ící kód Google Analytics nasazen na 69,04% z milionu nejnavšt?vovan?jších domén podle žeb?í?ku Alexa. GA se…


Komentáře

(nezobrazuje se)