Ethereum navazuje partnerství s MMX, aby mohli založit doménové pen?ženky

404m.com, 22. srpna 2018 ve 01:07:11, 1x přečteno

Zapamatovat si takovýto ?et?zec je tém?? nemožné. Proto Ethereum ve spolupráci s MMX p?ichází s možností napojit si svou adresu pen?ženky na novou doménu .luxe. Místo takovéhoto složitého ?et?zce byste mohli peníze posílat nap?íklad na drago.luxe. Bylo by to snadn?jší a dala by se takto budovat i zna?ka. MMX tuto vzájemnou spolupráci ozna?uje jako projekt: „Let U Xchange.“

Ethereum doposud provozovalo vlastní doménu .eth, ovšem na svém DNS pod názvem ENS (Ethereum Name Service). Hlavní vývojá? ENS Nick Johnson ?ekl, že jsou velice nadšení z nových pokro?ilých možností propojení ENS a DNS, které jim p?inesou další zlepšení pro blockchainové aplikace ale i uživatele.

V sou?asné dob? je aktivních n?jakých 26 milion? ETH pen?ženek. Neoficiální doménu .eth používá zhruba 300 tisíc pen?ženek. Jejich majitelé se o svou .luxe doménu budou moct p?ihlásit od 9. do 25. srpna 2018. Prozatím je doména .luxe v sunrise period, což znamená že si domény mohou nárokovat držitelé ochranných známek. Po 25. srpnu bude doména voln? k registraci.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak se WordPress p?ipravuje na GDPR

GDPR klepe na dve?e. Pokud si ukládáte jakákoliv osobní data (nap?íklad email) musíte být procesn? p?ipraveni a mít uzav?ené…

Dělej kvalitní obsah a odkazy přijdou sami

Říká vám ten nadpis něco? Asi určitě, je to totiž základní poučkou snad ve všech příručkách SEO. Jenomže dobrý obsah je dobrý snad…

Zajímavá promo akce na doménu .love

Spole?nost CentralNic, která stojí za doménou .love rozjela celkem zajímavou propaga?ní akci. Rozhodla se rozdat 2015 .love domén zasnoubeným…


Komentáře

(nezobrazuje se)