El Dorado v mobilních hrách

404m.com, 1. září 2019 ve 04:13:19, 2x přečteno

Za?alo to v roce 2016. Na mobilu jsme m?l kone?n? zajímavá data a cestou za klientem v autobuse hrál Hearthstone, což je virtuální karetní hra od Blizzards. M?l jsem jí na PC a zajímalo m? jak se jim povedlo všechno dát na tak malou obrazovku. Hry na mobilech jsem bral jako zábavu, která n?komu vyd?lává asi slušné peníze.

Jeden z prvních pokus? o vytvo?ení webu o hrách byl wowarmory.cz z roku 2009. Jednalo se o fan web ke h?e Wordl of Warcraft. Jel jsem metodou magazínu, tedy když se do hry n?co p?idá tak o tom napíšu. Chvilku to fungovalo, návšt?vnost nebyla špatná, ale bylo to velmi náro?né. Kvalitní ?lánky trvalo napsat velice dlouho. Zahrani?ní konkurence však byla mému webu na míle vzdálená, zvlášt? n?mecké weby byla úpln? jiná liga. Co se týká monetizace, tak cílová skupina se AdSense moc nelíbila, velká ?ást impresí ani neobsahovala reklamu.

Když se rozmohly hry na Facebook, zkusil jsem v roce v roce 2011 založit web cityville.cz. Cityville byla potenciáln? zajímavá nová hra od tv?rc? legendárního Farmville. Návšt?vnost ani publikum nebylo špatné. Tento druh her však rychle umíral, takže bylo nutné dostat z uživatele co nejvíce dokud to šlo. Obsah p?idávali jak na b?žícím pásu a nutili hrá?e kupovat anebo tahat další kamarády. Monetizace byla o n?co lepší. V?tšina ploch byla obsazena a lidi klikali, ale za moc to nestálo. Na AdSense inzerovalo hodn? spole?ností, které vyd?lávali práv? na hrách na FB. Co se týká pen?z, tak nic moc. Když nad tím p?emýšlím zp?tn? ud?lal jsem jednu chybu. Hlavním zdrojem návšt?vnosti nem?l být Google ale FB. M?l jsem tam založit stránku a z té tahat lidi na web.

Další hra co m? chytla byl Hearthstone. V roce 2014 jsem si založil web hearthstoneblog.cz. Tam jsem však totáln? propadl s obsahem. Nev?d?l jsem jak to uchopit a bylo to znát. Pro tuhle hru forma blogu nefunguje. Návšt?vnost byla slabá a monetizaci zachra?ovaly personalizované reklamy. Bylo však znát, že se Google za?íná chytat.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Google vládne v USA vyhledávání a jeho pozice je nejsiln?jší jaká kdy byla

Podle Digital Marketing Report za Q3 2018 od spole?nosti Merkle narostl meziro?n? po?et návšt?v z organického hledání v USA z Google o 9 %. V…

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…

Výsledky pr?zkumu plat? v PPC oboru – ?esko 2018

P?ed m?sícem jsem sob?, a vám, položil otázku: “Jaké jsou platy v PPC oboru?” Jaká je realita versus legendy, pov?sti a dojmy? Na otázky…


Komentáře

(nezobrazuje se)