Donuts bude zdražovat nTLD

404m.com, 4. dubna 2019 ve 18:24:02, 2x přečteno
Donuts bude zdražovat nTLD

Spole?nost Donuts Inc. je suverénn? nejv?tší registr domén. Má momentáln? na starosti 241 nTLD. Vede i na po?et registrovaných nTLD domén, kterých je tém?? 4,3M. Mezi jejich nejúsp?šn?jší pat?í .ltd (487K), .live (334K), .life (202K), .world (146K) anebo .rocks (109K).

Donuts Inc., v pond?lí 1. dubna 2019 oznámil velmi nep?íjemnou zprávu. Hodlají u 220 nTLD zvýšit cenu o 6 až 9 %, což je rozhodn? velmi nep?íjemné a nabourává to d?v?ru v nTLD. Vzhledem k pravidl?m ICANN k nTLD mají stávající zákazníci ?as do 1. ?íjna 2019, aby si domény prodloužili.

Když v b?eznu 2017 ne?ekan? oznámila zdražení svých nTLD spole?nost Uniregistry vysloužila si velkou kritiku. Zdražení n?kterých jejich kousk? p?itom bylo opravdu masivní. T?eba .Juegos šla z 9,33 na 300 USD. Dokonce nejv?tší registrátor na sv?t? GoDaddy s Uniregistry demonstrativn? p?ezrušil spolupráci.

N?kolik registr? na to reagovalo prohlášením, že oni zdražovat nebudou. Mimochodem byl mezi nimi i Donuts Inc. Andee Hill tehdy ?ekla: „… we have no plans to increase prices for existing registrants — this is not part of our business plan.“ Jak to vypadá, tak to neplatí a za dva roky už je vše jinak. Mimochodem Andee Hill už pro Donuts Inc. nepracuje.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 1. – 7. dubna

Lukáš mi tento týden poslal email o úsp?šné prodeji domény KvalitniPneu.cz za 15K CZK. Doménu koupil v roce 2010 za 2.607 CZK na dAukce. Tomu…

.app trhla rekord v sunrise period

Nový nTLD .app od Google poko?ila rekord v po?tu registrací v sunrise period domény .porn z roku 2012. V zónovém souboru se objevilo celkem 3.068…

Po?et nTLD dosáhl 30 milion? registrovaných domén

nTLD jsou tu s námi už od roku 2014, ovšem teprve za?átkem prosince 2019 se jejich po?et p?ehoupl p?es metu 30 milion?. P?itom v roce v dubnu 2017…


Komentáře

(nezobrazuje se)