Prodané .cz domény 1. – 7. dubna

404m.com, 7. dubna 2019 ve 23:59:18, 3x přečteno
Prodané .cz domény 1. – 7. dubna

Lukáš mi tento týden poslal email o úsp?šné prodeji domény KvalitniPneu.cz za 15K CZK. Doménu koupil v roce 2010 za 2.607 CZK na dAukce. Tomu ?íkám hezká investice.

Na druhém míst? se umístila doména sobr.cz za 2,2K CZK. Doména prozatím nebyla p?evedena na nového majitele. Šobr je rozší?ené p?íjmení v ?R, takže ideální pro n?koho, jehož jméno je i jeho obchodní zna?kou :)

A na t?etím nám skon?ila zajímavá doména profikancelar.cz za 1,4K CZK. Už byla p?evedena na nového majitele, ale prozatím na ní není žádný obsah. Pro? se mi zdá doména zajímavá? Protože má široké spektrum využití. M?žete na ní prodávat kancelá?ský nábytek, vybavení z 21. století anebo klidn? n?jaký systém pro virtuální kancelá? anebo komunikaci v rámci firmy. Možností je samoz?ejm? více.

V?tšinu tohoto týdne jsem byl mimo ?R a bez po?íta?e. Takže jsem k doménám napsal jen jeden ?lánek Donuts bude zdražovat nTLD. Jop a p?itom slibovali že nebudou. Takže další rána pro nTLD.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 28. b?ezna – 3. dubna

I p?es 39 prodaných .cz domén, byl tento týden slabší. Po delší dob? nebyla p?ekonána ani hranice 20K CZK, což je škoda. Na druhou stranu…

Prodané .cz domény 30. b?ezna – 5. dubna

Tento týden se moc nepovedl pro auk?ní server dAukce. Nebyla zde prodána ani jedna doména nad 1K CZK. Jediný po?ádný prodej se povedl na…

Prodané .cz domény 7. – 13. dubna

Tento týden se nic drahého na dAukce neprodalo. Dokonce žádný z domén nepřesáhla 1K CZK. Celkem se zde prodalo 26 .cz domén za celkem 6.120…


Komentáře

(nezobrazuje se)