Doména .online trhla rekord, za 30 minut p?es 28 tisíc registrovaných kousk?

404m.com, 27. srpna 2015 ve 12:13:18, 32x přečteno

Celkem zajímav? má našlápnuto doména .online, kterou si od 26. srpna m?že zaregistrovat už kdokoliv (fáze general availability ). B?hem p?l hodiny od spušt?ní bylo registrování p?es 28 tisíc domén, což je nový rekord. Zajímavé ale je, že bylo poptávka i po prémiových doménách, za které si správce domény Radix, ú?tuje i prémiové poplatky. Byly tak registrovány i domény jako buyit.online, discuss.online, menus.online, seoul.online, liberty.online anebo geeks.online.

Zvýšený zájem o nTLD se dal o?ekávat, protože se postupn? spouští „ty lepší“ nTLD, o které bojovalo více spole?ností. Nap?íklad u .online bylo šest zájemc? v?etn? velkých spole?ností jako Tucows anebo Namecheap Inc.. Nakonec jí však vybojoval Radix.

Doménu .online m?žete registrovat za 14 USD v akci, ale u prodloužení zaplatíte 49 USD, což z ní rozhodn? ned?lá masovou záležitost. Trhat rekordy v po?tu, tak oproti ostatním levn?jším konkurent?m rozhodn? nebude. Na zlevn?ní do budoucna bych nespoléhal. nTLD totiž nejsou levnou záležitostí, zvlášt? ty o které soupe?ilo více zájemc?.

Je zajímavé sledovat diskuze o malém úsp?chu .online. N?kte?í vidí v rychlé registraci a zájmu o prémiové kousky investi?ní p?íležitost jiní poukazují na zbyte?nost této domény, protože každý kdo je na internetu p?ece ví, že online je naprosto všechno, a proto je zbyte?né to zd?raz?ovat doménou.

Pokračování na: 404m.com

Související články

100.000 registrovaných .app domén b?hem prvního dne general availability

Nedávno jsme psal, že nTLD .app trhla rekord v sunrise period, když p?ekonala .porn o tém?? tisíc registrací. Cena v p?edprodeji p?itom t?eba u…

Prodané .cz domény 28. ledna – 3. února

Tento týden navázal na předchozí čtyři úspěšné. Na dAukce se prodalo 53 a Subregu 18 domén (započítáno i 8 prodejů ¨z nedělního…

Prodané .cz domény 31. prosince 2018 – 06. ledna 2019

Tak rok 2019 za?al opravdu velkolep?. Na dAukce se vydražila doména ez.cz za neuv??itelných 101.202 CZK. A?koliv trvala jen 40 minut bylo u?in?no…


Komentáře

(nezobrazuje se)