Doména .art za 29 K? u Wedos, vyplatí se?

404m.com, 29. října 2022 ve 00:02:43, 3x přečteno
Doména .art za 29 K? u Wedos, vyplatí se?

U Wedos je aktuáln? velká sleva na novou doménu .art. Za registraci zaplatíte jen 29 K? bez DPH. Musíte si ale pospíšit, protože tato akce potrvá jen do ned?le 30. ?íjna. .art je jedna z t?ch zajímav?jších nTLD a proto se vyplatí na ní podívat trochu blíže.

Není se ?emu divit. Pat?í spíše k t?m levn?jším (prodloužení je za 281 K?), je krátká a výstižná. UK Creative Ideas Limited se navíc snaží jí celkem chyt?e propagovat. V minulém roce se jí spojit t?eba s NFT. V?tšinou jí ale spojuje s r?znými um?lci.

Na webu domény .art m?žete najít spousty p?íb?h?. Dokonce pokud jí používáte mohou napsat i o vás. Podmínkou je, že na ní musí být n?jaký projekt, který souvisí s um?ním. Sta?í napsat váš p?íb?h na info@art.art.

M?že to být pro vás celkem hezká reklama, protože zajímavé p?íb?hy jsou i sou?ástí reklamního materiálu, který mohou registráto?i využít p?i propagaci (ukázka z blogu Wedos).

Pokračování na: 404m.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervnu 2021

Je zajímavé, že na špi?ce v po?tu registrací jsou dv? cizí firmy. Ascio Technologies inc. poskytuje registrátorské služby mnoha hosting?m,…

Po?et nTLD dosáhl 30 milion? registrovaných domén

nTLD jsou tu s námi už od roku 2014, ovšem teprve za?átkem prosince 2019 se jejich po?et p?ehoupl p?es metu 30 milion?. P?itom v roce v dubnu 2017…

Jak se prodávají oblíbené nTLD ve sv?t?

Dneska jsem se po delší dob? podíval na statistiky v nTLDstats.com jak si vedeme. ?R se posunula z 40. na 39. místo a p?edb?hla Bangladéš.…


Komentáře

(nezobrazuje se)