Doména Made.com v?etn? celé spole?nosti prodána za 3,4M GBP

404m.com, 26. listopadu 2022 ve 10:28:20, 6x přečteno
Doména Made.com v?etn? celé spole?nosti prodána za 3,4M GBP

Britský internetový prodejce nábytku a bytových dopl?k? Made.com oficiáln? vstoupil do nucené správy. Po spole?nosti z?stalo 12 tisíc nevy?ízených objednávek, za které dostala zaplaceno a kolem 400 bývalých zam?stnanc?.

Made.com byla založena jako startup v roce 2010. Od investor? získala 137M USD. Spole?nost vstoupila na londýnskou burzu v roce 2021 formou IPO. B?hem pár dn? se vyšplhal její market cap na 775M GBP. Což bylo její ATH a od té doby už jen padala.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak se obchoduje s krátkými .com doménami

Na základ? prodej? p?es Escrow.com a ve?ejn? dostupných zpráv vydal Giuseppe Graziano, p?ehled prodej? krátkých .com domén za 4 kvartál 2018.…

Domén už je 370,7M a stále p?ibývají, odhalila kvartální zpráva Verisign

Celkový po?et domén narostl za poslední 3 m?síce 0,6M na 370,7M. Meziro?ní r?st je 3 %. Podíl regionálních domén (ccTLD) je zhruba 43,3 %…

Call.com prodána za 1,6M USD

Bylo mi velkým pot?šením zprost?edkovat prodej CALL.COM za 1,6 USD. Gratuluji kupujícímu i prodávajícímu! Zvlášt? pot?šující je, že…


Komentáře

(nezobrazuje se)