Call.com prodána za 1,6M USD

404m.com, 19. srpna 2022 ve 00:27:58, 5x přečteno
Call.com prodána za 1,6M USD

Bylo mi velkým pot?šením zprost?edkovat prodej CALL.COM za 1,6 USD. Gratuluji kupujícímu i prodávajícímu! Zvlášt? pot?šující je, že doména bude v blízké budoucnosti perfektn? využita…

Doména má celkem zajímavou historii. P?vodn? jí vlastnila spole?nost Live Current Media (Communicate.com), kte?í jí prodali v balí?ku s doménami Makeup.com, Automobile.com a Exercise.com. Sou?ástí dohody bylo, že Live Current Media z nich bude mít podíl na budoucích ziscích.

Od té doby došlo ješt? k jedné vým?nn? vlastníka, ovšem není známo zdali doména byla prodána. Držel jí n?jaký Rus, který jí v dubnu tohoto roku p?evedl na kontakt v Kanad?. Nicmén? jména byla podobná.

Call.com je celkem hezký kousek. Cena 1,6M USD je slušná. Volání se vrací do módy, hlavn? p?es r?zné aplikace a formou videohovor?. Ur?it? tomu pomohla i pandemie.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Doména Chill.com byla prodána za 1,6M USD

Tento rok se .com doménám da?í. Chill.com je šestou, která se prodala za sedmimístnou ?ástku. Alespo? z t?ch ve?ejn? známých prodej?. Nový…

Prodané .cz domény 27. ?ervna – 3. ?ervence 2022

Nejdražší z nich byla i-stavitel.cz, která se po 18 p?íhozech vyšplhala na 2K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele, který jí…

TOP 100 nejdražších domén 2010

Na dnjournal.com vyšel seznam nejdražších prodaných domén za rok 2010, alespoň ten který je veřejný a potvrzený. O mnoha prodejích sem se…


Komentáře

(nezobrazuje se)