Co je ads.txt a pro? Google chce abyste jej m?li na stránkách

404m.com, 27. července 2019 ve 02:18:26, 4x přečteno
Co je ads.txt a pro? Google chce abyste jej m?li na stránkách

Pokud jste v nedávné dob? navštívili váš Google AdSense ú?et z?ejm? jste na n?m vid?li varování, že si máte na stránky umístit soubor ads.txt. Pokud tak neu?iníte tak m?žete vážn? ohrozit vaše tržby, což povede k snížení výd?lku. Je to pravda?

Soubor ads.txt je zkratkou pro (Authorized Digital Sellers – autorizování digitální prodejci) a jeho jediným ú?elem je obsahovat seznam subjekt?, které mohou prodávat reklamu na vašich stránkách. Ú?elem je aby si potenciální kupec mohl ov??it, kdo m?že reklamu u vás prodávat a nenalet?l podvodník?m.

Koncept Ads.txt vymyslela iniciativa z IAB. V lednu 2019 obsahovalo z 30 tisíc nejnavšt?vovan?jších web? podle žeb?í?ku Alexa soubor Ads.txt 26,34 %. Nutno podotknout, že na tento soubor tla?í hlavn? Google, který jej za?al prosazovat už v ?íjnu 2017 pro reklamy Google Display & Video 360. P?edpokládám že bez n?j by to byly možná jednotky procent a to zdali v?bec.

P?iznám se, že se mi na tohle nepoda?ilo najít skute?nou odpov??. Oficiáln? je to, abyste ukázali, že reklamu prodáváte p?es AdSense. Což nedává moc smysl, protože tato informace je u každé reklamní plochy – v rohu je ikonka AdChoices už od roku 2011. Tam jsou sice p?evážn? informace o reklamách, ale i že reklamu poskytuje Google. Takže m? napadá, jen aby Google mohl sledovat p?es koho všeho vlastn? reklamu na svých stránkách prodáváte.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Dark mode aneb No?ní mód pro vaše stránky, co na to Google?

Dark mode (Light-on-dark color scheme), ?esky nej?ast?ji no?ní mód, je grafické schéma, kde je sv?tlé písmo anebo ikonky na tmavém pozadí.…

El Dorado v mobilních hrách

Za?alo to v roce 2016. Na mobilu jsme m?l kone?n? zajímavá data a cestou za klientem v autobuse hrál Hearthstone, což je virtuální karetní hra…

Vyplatí se AMP?

Na Search Engine Land vyšel zajímavý ?lánek o AMP (Accelerated mobile page). AMP je v podstat? stránka s osekaným HTML, CSS a JavaScript, kterou…


Komentáře

(nezobrazuje se)