Chyba pevného disku: „?asový limit semaforu vypršel“. Jak opravit chybu p?i zálohování soubor? na externí disk USB 3.0 na Windows?

blog.zdenekvecera.cz, 3. února 2019 ve 14:38:32, 5x přečteno
Chyba pevného disku: „?asový limit semaforu vypršel“. Jak opravit chybu p?i zálohování soubor? na externí disk USB 3.0 na Windows?

P?i zálohování soubor? p?es p?íkazový ?ádek pomocí n?kterých aplikací (7-Zip, WinRAR) se zálohování (zabalení do jednoho archivu) zastavilo a vypsalo chybu: „?asový limit semaforu vypršel“ (Error 0x80070079: The semaphore timeout period has expired).

?asto se tak stávalo u v?tších soubor? o velikosti desítek ?i stovek megabajt?, ale docházelo k tomu i u mnohem menších soubor?. I když se vypsala chyba, s diskem bylo možné nadále pracovat – z?stal p?ipojený a tvá?il se pln? funk?ní, záloha se ale samoz?ejm? nedokon?ila.

Zajímavé bylo, že pokud jsem pomocí konzolového p?íkazu zabalil do archivu jen daný adresá? s problémovým souborem, archiv se paradoxn? bez problému vytvo?il. Konkrétní soubor tedy nebyl nijak poškozený.

Na notebooku (Dell) mi b?ží Windows 10 Pro (1803, build 17134.523). P?es port Thunderbolt 3 mám k n?mu p?ipojenou dokovací stanici (Dell Dock WD15). Do dokovací stanice jsem p?ipojil externí disk (WD My Book 8TB Ext. 3.5? USB 3.0) pomocí originálního propojovacího kabelu USB 3.0.

Pokračování na: blog.zdenekvecera.cz

Související články

Wedos p?edstavil nový NoLimit. P?ináší lepší parametry ale i vyšší cenu

Na konci kv?tna Wedos oficiáln? p?edstavil na blogu sv?j vylepšený sdílený webhsoting NoLimit. O pár dní pozd?ji dorazily informace i na email.…

Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény

Máme tu první srovnání v rámci Ultimátního testu webhosting?. Jedná se o test za?azený jako subjektivní, protože vyjad?uje m?j pohled na

Všechny odkazy si nejsou rovny – zajímavá infografika z MOZ

Na MOZ vyšla celkem poda?ená infografika o zp?tných odkazech. Na základ? p?edešlých prohlášení Google, patent? a experiment? poskládali…


Komentáře

(nezobrazuje se)