Bitcoin.com.au prodána za 3M AUD (zhruba 2M USD)

404m.com, 24. září 2022 ve 00:08:21, 3x přečteno

Domenic Carosa koupil doménu bitcoin.com.au v roce 2014 za 60K AUD (australský dolar). Našel jí mezi exportovanými doménami, které šli do aukce. O osm let pozd?ji jí prodal za 3M AUD, což p?i dnešním kurzu je tém?? 2M USD. Prozradil to na v rozhovoru na YouTube The Assets Show.

Domenic Carosa je zakladatelem Banxa.com, spole?nosti zabývající se zpracováním plateb ve fiat m?nách, která je p?evádí na kryptom?ny. V roce 2021 se prost?ednictvím IPO dostala na burzu Toronto Venture Exchange.

Pokračování na: 404m.com

Související články

XMX.com prodána za 350 BTC

?ínský doménový investor Kassey Lee prodal trojznakovou doménu XMX.com za 350 BTC zakladateli spole?nosti XMAX Foundation Hong Yu. Spole?nost…

OL.com prodána za 900K USD

Podle n?kterých zdroj? se OL.com dražila na už v roce 2017 ve ve?ejné aukci, ale nepoda?ilo se jí prodat. Minimální cena nebyla dosažena.…

Doména Protein.com prodána za 1M EUR

Švédská spole?nost PROTEIN.SE se rozhodla, že si koupí doménu protein.com. Zhruba p?ed m?sícem domluvili její koupi za 1M EUR (cca 1,2M USD).…


Komentáře

(nezobrazuje se)