Doména Protein.com prodána za 1M EUR

404m.com, 29. května 2021 ve 23:34:22, 3x přečteno

Švédská spole?nost PROTEIN.SE se rozhodla, že si koupí doménu protein.com. Zhruba p?ed m?sícem domluvili její koupi za 1M EUR (cca 1,2M USD). Prozatím doména ješt? nesm??uje na nového majitele.

Protein.com byla registrována v roce 1995 a vlastnila jí ob?í americká spole?nost DuPont de Nemours, Inc. Spole?nost PROTEIN.SE, která jí koupila si v únoru po?ídila i protein.de. Není však známo za jakou cenu.

Christmas.com se prodala v listopadu minulého roku, ale o prodeji jsme se dozv?d?li teprve v únoru tohoto roku. Kupcem byla spole?nost Gordon Companies, která vyrábí váno?ní dekorace a další zboží spojené s vánocemi. Doménu si pronajímali a sou?ástí smlouvy o pronájmu bylo, že si jí mohou i koupit.

Angel.com se prodala v dubnu za 2M USD. Prodejcem byla Genesys Telecommunications Laboratories, Inc. , která jí získal v roce 2013 tím, že koupíla telekomunika?ní spole?nost Angel.com. Poté co vše rebrandovala už s doménou nem?la další využití. Kupcem je nejspíše Angel Studios, Inc.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 24. – 30. kv?tna 2021

Dneska tu máme jen dva prodeje, které stojí za zmínku. První z nich je doména katalog-odkazu.cz, která se vydražila na dAukce za 3,2K CZK.…

Pár prodaných kousků

Zrovna dneska se prodala doména 955.com za 30,2K USD. Kromě sběratelské hodnoty (kdo by nechtěl mít všechny NNN.com domény?) se číslo 955…

IZ.com prodána za 625K USD

P?ed pár dny byl potvrzen prodej dvouznakové .com domény IZ.com za 625K USD. Kupcem je známý registrátor domén a poskytovatel hostingu…


Komentáře

(nezobrazuje se)