Astra Space výro?ní zpráva 2021 a co je v plánu

404m.com, 14. dubna 2022 ve 23:47:25, 16x přečteno

Akcie spole?nosti Astra jsem si po?ídil ješt? jako SPAC $HOL. Jedná se o hodn? rizikovou investici, což se je znát i na vývoji ceny, která létá od 2,87 do 16,95 USD. Celkem 2x jsem ?edil cenu, takže aktuáln? mám pr?m?r 5,97 USD, což je dost pod aktuální cenou (3,74 USD). Zatím další ?ed?ní neplánuji.

Astra Space ($ASTR) je soukromá spole?nost, která umí dostat na nízkou ob?žnou dráhu (Low Earth Orbit – LEO) malé satelity. Jejich rakety pat?í mezi nejmenší (vlezou se do lodního kontejneru) a v budoucnu by m?li dokonce nabízet p?enosné odpalovací rampy s obsluhou 6 lidí. Satelity by tak mohly vynášet prakticky odkudkoliv na sv?t? a podle pot?eby velice rychle (do 7 dn?). P?edpokládají že v budoucnu budou satelity stále menší a levn?jší na výrobu, bude jich také více.

To byl jejich byznys plán, který se mi líbil. Nicmén? na rozdíl od Rocket Lab ($RKLB), kterou také mám, tomu chyb?la n?jaká dlouhodob?jší vize pokroku. Ta se objevila ve výro?ní zpráv? za rok 2021 a p?ijde mi zajímavé se o pod?lit.

Po ?ad? nezdar? se jim poda?ilo 20. listopadu 2021 s raketou LV0007 dostat na ob?žnou dráhu první testovací náklad. Díky tomu mohli za?ít s oficiální nabídkou komer?ních let?.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Tak jsem neodolal a koupil SPAC $HOL, který p?ivede spole?nost Astra

Minulý týden jsem p?ikoupil do mého Rostoucího portfólia SPAC $VACQ. Pokud vše p?jde podle plánu tak na akciový trh p?ivede spole?nost Rocket…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022

Trhy se nám v prosinci za?ali nep?íjemn? ot?ásat. Ve vzduchu bylo potenciáln? hodn? negativních zpráv. Do toho za?al padat BitCoin. P?vodn? jsem…

Díky SPAC $VACQ si m?žete po?ídit dvojku v aerokosmickém pr?myslu Rocket Lab

Když jsem v mém seznamu SPAC s definitive agreement našel $VACQ, tak jsem s nadšením ?etl jejich prezentaci a dohledával videa. Necht?lo se mi…


Komentáře

(nezobrazuje se)