Díky SPAC $VACQ si m?žete po?ídit dvojku v aerokosmickém pr?myslu Rocket Lab

404m.com, 16. června 2021 ve 01:45:10, 0x přečteno
Díky SPAC $VACQ si m?žete po?ídit dvojku v aerokosmickém pr?myslu Rocket Lab

Když jsem v mém seznamu SPAC s definitive agreement našel $VACQ, tak jsem s nadšením ?etl jejich prezentaci a dohledával videa. Necht?lo se mi v??it, že existuje další úsp?šná spole?nost, která d? do vesmírných let?. Rocket Lab za sebou už má ?adu úsp?šných start? a velké plány. Samoz?ejm? jsem si ?íkal, jestli má šanci obstát v konkurenci jedni?ky SpaceX, která má daleko v?tší kapitál, ale celý aerokosmický pr?mysl je tak velký a rychle roste, že prostor pro dalšího hrá?e se ur?it? najde. Co p?ed m? pár m?síci odradilo od investování bylo, že se jedná o investici opravdu na dlouho a já jsem do rostoucího portfólia hledal spíše n?co na 1 – 3 roky. No dneska jsem zm?nil názor :)

Rocket Lab je spole?nost, která vyvíjí vlastní rakety pro dopravu satelit? na ob?žnou dráhu. To d? úsp?šn? už 3 roky. Za tu dobu se jim poda?ilo 18 úsp?šných start? a dopravili 97 satelit? na orbit. Celkem mají 3 odpalovací rampy, 2 st?ediska kontrolu letu a 2 továrny. Možná se to nezdá jako n?co velkého, ale faktem je, že z komer?ních spole?ností pouze oni a SpaceX úsp?šn? dostali na ob?žnou dráhu komer?ní náklad. Jsou tu i další spole?nosti, které mají zajímavou vizi a slušn? nakro?eno, ale do vesmíru ješt? nic nedostali.

Rocket Lab na to jde jinak než ostatní. Spousta komponent?, v?etn? motoru si sami tisknou na pr?myslových 3D tiskárnách. Zajímavý je i jejich koncept rakety, která se pom?ní na satelit. Je toho hodn? co d?lají jinak. Tedy to že jsi jdou vlastní cestou m?že být do budoucna výhoda.

Jejich cílem je zam??it se na malé rakety, které mohou létat do vesmíru ?ast?ji. Standardn? ze svým satelitem musíte ?ekat, než je k dispozici raketa, která jich vynese více naráz. Toho cht?jí docílit opakovaným použitím raket. Zatímco SpaceX umí s velkou raketou p?istát. Rocket Lab používá padáky, protože jejich rakety Electron jsou leh?í.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování XXIII. – shrnutí za ?erven 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Tak jsem neodolal a koupil SPAC $HOL, který p?ivede spole?nost Astra

Minulý týden jsem p?ikoupil do mého Rostoucího portfólia SPAC $VACQ. Pokud vše p?jde podle plánu tak na akciový trh p?ivede spole?nost Rocket

Prodané .cz domény 14. – 20. ?ervna 2021

Jen jedna doména se prodala za zajímavou ?ástku a to partybox.cz za 2.099 CZK na dAukce. Tato doména se však už v kv?tnu prodala na dAukce za…


Komentáře

(nezobrazuje se)