50. obchod na akciovém trhu

404m.com, 23. srpna 2020 ve 02:33:53, 6x přečteno
50. obchod na akciovém trhu

V pátek jsem neodolal a p?ikoupil do mého dividendového portfólia REIT Office Properties Income Trust, který jsem m?l už delší dobu v hledá?ku. Když jsem si jej p?idal do seznamu, tak jsem zjistil, že to je m?j 50. obchod na akciovém trhu.

Te? když o tom zp?tn? p?emýšlím, tak m?j problém byl, že jsem prost? z?stal jen na ?eském akciovém trhu. Dobrých p?íležitostí k nákupu se tam objeví pár za rok, ovšem pokud jede na long a cílíte na dividendové tituly, tak bu? dobrou p?íležitost p?ehlédnete anebo prost? není co kupovat. Chcete n?jak diverzifikovat a pokud se n?jaký titul pohybuje kolem velmi lákavé 6 % hranice, tak už jej máte v portfóliu dostatek. To vede k útlumu. P?estáváte se zajímat o trh, tedy aktivn? hledat informace a další investi?ní p?íležitosti. Já jsem t?eba trh nesledoval v kuse i n?kolik m?síc?.

Poslední roky jsem spíše tup? ?ekal na p?íchod krize a zkoušel jiné alternativy, nap?íklad fondy. Ovšem celkový investovaný ?as do kapitálových investic byl zanedbatelný.

Vše se zm?nilo když p?išel koronavirus a zasáhl trhy, které znejistily. Rychle jsem za?al hledat p?íležitosti k nákupu a p?ikupoval hlavn? padající KB a O2 (viz. Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XI.). Jenomže za chvilku bylo vícemén? vykoupeno. Portfólio jsem doplnil a už se mi necht?lo p?ikupovat další bankovní tituly. A pak m? napadlo kouknout do USA…

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XIII. – shrnutí za ?ervenec a srpen 2020

Hmm tak pokud udržím takové tempo investování jako poslední m?síce, tak pravidelné reporty nebudou kvartální ale spíše m?sí?ní. Co jsem…

Prodané .cz domény 3. – 9. ?ervna

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne je priznaky.cz, která se vydražila na dAukce za 3,9K CZK. Byla to celkem bitva. Akce trvala 50 minut a…

Taktika pri vyjednavani koupe nemovitosti v USA

Vyjednavni o koupi nemovitosti je z velke casti taktika a psychologie. Trzni cena neni uplne dokonala. Je to vzdy o vyjednavani. A jedna strana vzdy…


Komentáře

(nezobrazuje se)