Prodané .cz domény 3. – 9. ?ervna

404m.com, 9. června 2019 ve 14:35:08, 2x přečteno

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne je priznaky.cz, která se vydražila na dAukce za 3,9K CZK. Byla to celkem bitva. Akce trvala 50 minut a bylo provedeno 26 p?íhoz?. Doména už byla p?evedena na nového majitele, prozatím však nesm??uje na hosting. Na domén? se v roce 2008 zobrazila uvítací stránka s p?íslibem, že na domén? budou p?íznaky nemocí. V roce 2009 na ní majitel rozjel web z?ejm? ve form? klasického blogu, kde bylo dv? „nemoci“ a p?íznaky k nim formou ?lánk?. Takto to z?stalo až do roku 2011, kdy p?ibyla další nemoc. V roce 2013 záznamy kon?í. Doména má rozhodn? potenciál. Sice je obecn?jšího charakteru, ale pod pojmem p?íznaky si asi v?tšina z nás p?edstaví ty nemocí. Osobn? bych na ní ud?lal n?jaký vyhledáva?. Zajímavé by bylo ur?it? i vyhledávání formou odpovídání na otázku ano/ne. Než se ?lov?k n?kam prokliká tak z toho budou desítky impresí :)

Ta druhém míst? je dob?e zn?jící doména vesela-tlapka.cz. Vydražila se na dAukce za 1.202 CZK. Už byla p?evedena na nového majitele a sm??uje na hosting. Prozatím bez obsahu. V roce 2008 na domén? vznikl obchod s krmivem pro psy. Ten zde byl až do roku 2012. V roce 2013 se objevila informace že cht?jí eshop znovu otev?ít. Což se i rok poté stalo. Až do roku 2018 eshop n?kolikrát zm?nil design. No a pak doména expirovala. V každém p?ípad? 7 let je slušná historie. Odpovídá tomu 1.108 odkaz? z 89 domén (dle Ahrefs). P?edpokládám že i to je d?vod koup?. Zab?hnutá zna?ka, se spoustou referencí a i t?ch zp?tných odkaz?. Pokud by šlo ?ist? o doménu, tak bezpoml?ková verze je volná.

A do t?etice tu máme slevokral.cz, vydraženou na dAukce za 1.050 CZK. Doména už byla p?evedena na nového majitele a je na ní informace o její možné koupi. Ovšem za pár vte?in budete p?esm?rování na web se slevovými kupóny. Tedy celkem zajímavé jak dát v?d?t o tom, že doména je na prodej a ješt? n?co vyd?lat na type in trafiku :) Na domén? býval od roku 2016 slevový/kupónový portál. Doména mi p?ijde trochu divná, t?žko zapamatovatelná.

Až do pond?lí m?žete nabízet vaše .cz domény pod 10K CZK pod ?lánkem Vaše .cz domény na prodej LXXXV.. Tentokrát máme limit za max 10K CZK, tak koukn?te. Pokud neprodáte alespo? domén? ud?láte zdarma reklamu ;)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 28. ledna – 3. února 2019

Na konec ledna p?ibyl ješt? jeden hezký prodej na dAukce. Doména imdb.cz se prodala za 10.090 CZK. Jedná se prozatím o druhou nejdražší…

Prodané .cz domény 3. – 9. zá?í 2018

Dneska tu máme po delší dob? op?t jeden soukromý prodej. Lukáš se pod minulým p?ehledem prodaných .cz domén pochlubil, že si po?ídil…

Prodané .cz domény 3. – 9. února

Hmm tento rok rozhodně českému domainingu svědčí. Máme tu totiž nový rekord. Na českých aukcích se dohromady prodaly domény za 114.878…


Komentáře

(nezobrazuje se)