5 v?cí, které za?nu d?lat po SEO Restartu 2023

patrikpilous.cz, 13. dubna 2023 ve 20:12:00, 5x přečteno
5 v?cí, které za?nu d?lat po SEO Restartu 2023

Konference jsou k tomu, abychom se inspirovali a dostali se ze svých zab?hlých kolejí. Restarty to mají dokonce v názvu. V?tšina výtah? z ?lánk? nebo post? na sociálních sítích, které reflektují konference, tak jsou shrnutím, popisem ?i glosou. Zkusím to pojmout trochu jinak. Ale nejd?íve video k nasátí atmosféry.

Zhruba p?ed rokem jsem si uv?domil, že ?asto opakuji v práci pouze fungující postupy a vycházím ze svých zkušeností. To ur?it? není špatn?, ale nesmí to tak být ze 100 %. Marke?ák by m?l neustále zkoušet nové v?ci, postupy a rozši?ovat si obzory o další pohledy. Když jsem se Pavla Ungra na letošním SEO Restartu ptal: A kolik ?asu jsi strávil za poslední 3 m?síce zkoušením a zkoumáním AI? Tak hbit? odpov?d?l: No skoro všechen. Být kapacitou v oboru znamená, že se neustále posouváte.

Strukturovan? si zapisovat a kategorizovat, co mi funguje a co bych m?l vyzkoušet. D?lám to už delší dobu do Keepu a trochu mi tam chybí n?jaké funkce. Hodn? se nyní mluví o Notion, tak možná až bude v lét? ?as, tak to zkusím p?eházet.

Jak si zatím v Keepu zjednodušen? kategorizuji obsah? Kombinuji dva druhy kategorizací. Jedna se vztahuje k projektu, kterého se daná v?c týká. Druhá jde po podstat? a charakteru. To znamená inspirace, knihy, marketingové tipy, investování, SEO tipy…

Pokračování na: patrikpilous.cz

Související články

M?j rok 2023 v marketingu

Tak kone?n? si m?žu ud?lat ro?ní zhodnocení i na svém webu. Poslední 3 roky jsem si d?lal poctivé zhodnocení alespo? do Google Keepu. V únoru…

4 zajímavosti z Project Restartu 2023

Jelikož tento report z Project Restartu píši s ur?itým odstupem, tak zde zmíním v?ci, které mi opravdu utkv?ly v pam?ti. Kdo má rad?ji video…

5 v?cí, co jsem si odnesl ze SEOlogeru naživo 2023

Na SEOloger 2023 jsem se t?šil již od minulého, pro m? prvního, ro?níku. To i p?es to, že SEO v sou?asnosti není mým hlavním zájmem. Jedná…


Komentáře

(nezobrazuje se)