M?j rok 2023 v marketingu

patrikpilous.cz, 29. prosince 2023 ve 11:53:50, 4x přečteno
M?j rok 2023 v marketingu

Tak kone?n? si m?žu ud?lat ro?ní zhodnocení i na svém webu. Poslední 3 roky jsem si d?lal poctivé zhodnocení alespo? do Google Keepu. V únoru jsem si založil (kone?n?) osobní web. To to trvalo.

Po tom, co se v onlinu pohybuju již skoro 8 let, tak je ostuda, že na vlastní web došlo až letos. P?vodn? jsem cht?l mít web, který bude odrážet všechny oblasti mého zájmu (marketing, historie, nemovitosti, investice, osobní rozvoj a hodn? chytrý zamyšlení nad sv?tem). Na konec jsem se rozhodl, že z toho nebudu d?lat gulášovku pro maniaky (zatím) a zam??ím web ?ist? na oblasti marketingu, které m? baví a v?nuji se jim.

Po 10 m?sících fungování musím ?íci, že web spole?n? s pr?m?rn? aktivním LinkedInem dokáže p?inést zajímavé poptávky a otev?ít nová vrátka. Navíc m? obojí fakt baví! Díky všem, co m? k tomu poš?ouchli.

Fuck-up: N?kdy p?ed dv?ma m?síci mi p?išlo divný, že mi nep?išel ani jeden lead. Tak jsem si to p?kn? otestoval a zjistil jsem, že mi to jeden z mých 20 filtr? v Gmailu hází do odpadní složky. Tím se omlouvám všem, komu jsem na poptávku zareagoval za 4 m?síce. No stane se. Nebyl ?as.

Pokračování na: patrikpilous.cz

Související články

5 v?cí, co jsem si odnesl ze SEOlogeru naživo 2023

Na SEOloger 2023 jsem se t?šil již od minulého, pro m? prvního, ro?níku. To i p?es to, že SEO v sou?asnosti není mým hlavním zájmem. Jedná…

5 v?cí, které za?nu d?lat po SEO Restartu 2023

Konference jsou k tomu, abychom se inspirovali a dostali se ze svých zab?hlých kolejí. Restarty to mají dokonce v názvu. V?tšina výtah? z…

Kdo je Martin Novotný a co má společného s Acomware?

Protože začínám v poslední době působit aktivněji ve společnosti Acomware, cítím potřebu vyjasnit zde moje vztahy s touto společností a…


Komentáře

(nezobrazuje se)