?eši už IDN .cz domény používají jen jim (ne)fungují

404m.com, 10. ledna 2020 ve 01:11:49, 2x přečteno

P?ed pár dny vyšel na Root.cz ?lánek Pro? (ne)zavád?t há?ky a ?árky v ?eské domén?. ?lánek hezky shrnuje aktuální situaci. P?ijde mi že v?tšina ?lánk? i diskuzí o IDN se to?í dlouhá léta v kruhu a ob? strany za?ínají být vícemén? otup?lé na své (proti)argumentu. Autor Ond?ej Caletka se nad toto povznesl. Shrnul aktuální situaci a zd?raznil, že zatímco mi tu ?ešíme (proti)argumenty, tak sv?t vše dávno vy?ešil. IDN už mají dávno za sebou porodní bolesti a staly se b?žnou sou?ástí Internetu. V ?lánku také zmínil pár p?íklad?, kdy se používají IDN .cz v marketingu a lidi to možná zbyte?n? mate. Ani netušil jak moc ;)

IDN domény bychom podle autora i mnoha diskutujících m?li zavést, abychom uleh?ili život uživatel?m. Naproti tomu se ozývají argumenty, že to naopak uživatele bude mást. P?ece jsou zvyklí do názvu domény nepsat diakritiku. Jenomže jedna v?c je n?co si myslet, d?lat pro to pr?zkumy a pak se kouknout na reálná ?ísla. Noví internetový uživatelé, kte?í totiž houfem p?ibývají za poslední roky, totiž ?asto o n?jakých zvyklostech ani netuší. Práv? naopak Internet se kompletn? p?izp?sobuje jim. P?eci jen práv? oni klikají na reklamy ;)

Když jsem ?etl ?lánek i obsáhlou diskuzi, tak se tam po?ád opakovala doména košík.cz. Tak pro? nezjistit jestli internetový uživatelé tuto doménu opravdu nepoužívají? Našt?stí se Seznam i Google s námi pod?lí o n?jaká ?ísla. Respektive po?et hledání. Schváln? se koukn?me kolik lidí zadává do vyhledávání název domény s diakritikou a kolik bez.

Když koukneme na ?ísla, tak je jasné, že ?eši už IDN domény používají. Když je zadají do polí?ka vyhledávání, tak jim dokonce i fungují. Dostanou se na stránku, kterou znají. Samoz?ejm? pokud se spletou a omylem dají IDN doménu do adresního ?ádku, který je na mobilech ekvivalentem vyhledávání, tak se nedostanou nikam. ?ást ur?it? zanadává, protože služba má z?ejm? výpadek, anebo zkusí variantu bez diakritiky. T?žko ?íct.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 7. – 12. ledna

Tak nám ten rok 2020 pokra?uje opravdu p?kn?. Tento týden se prodala na dAukce mula.cz za 11.011 CZK. Doména už byla p?evedena na nového…

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen

Oblíbená akce doména .eu na 10 let za 10 EUR je zp?t

Ob?as se setkáváme s akcemi na nové domény, kdy registr nabídne registrátor?m tak?ka zdarma, ale za rok p?ijde vyst?ízliv?ní v podob?…


Komentáře

(nezobrazuje se)