Oblíbená akce doména .eu na 10 let za 10 EUR je zp?t

404m.com, 12. prosince 2019 ve 14:13:30, 4x přečteno

Ob?as se setkáváme s akcemi na nové domény, kdy jí registr nabídne registrátor?m tak?ka zdarma, ale za rok p?ijde vyst?ízliv?ní v podob? plné ceny. Neexistuje lepší akce na doménu, než jednou z ?as ud?lá EURid. Po?ídit si .eu domén na 10 let za 10 EUR je bezkonkuren?ní a prozákaznické. To není žádná marketingová akce za ú?elem vyd?lat, to je prost? “máme radost že se nám da?í, tak si to poj?te užít s námi”.

Akce za?ala 10.12.2019 a bude kon?it 19.12.2019. Vzhledem k problém?m s fakturací je však možné, že si jednotlivý registráto?i ?as upraví. Sami registráto?i totiž musí doménu uhradit nejpozd?ji do 19.12.2019, pokud by jim platba za doménu dorazila o den pozd?ji, tak už je registrace stojí normální cenu. Snažte se proto k nim peníze dostat do 19.12.2019, p?ípadn? alespo? o den d?íve. Zvolte proto ideáln? platbu kartou, p?ípadn? lze použít i PayPal, ale ten registráto?i u domén neradi používají, protože má vysoké poplatky a dá se zneužít. Samoz?ejm? nenechávat platbu na poslední chvíli má také n?co do sebe :)

P?idat se do této akce není tak jednoduché jak se m?že zdát. Technicky totiž musí mít registrátor upravený sv?j systém tak, aby se cena domény snížila v p?ípad?, že se zvolí 10 let. S tímto se p?i vývoji v?tšinou nepo?ítá. Umí to tak jen pár registrátor?. Ostatní, kte?í se rozhodnout do akce jít, si vypomáhají ru?ním zásahem. Není na tom nic špatného, hlavn? že zákazník dostane co chce.

EURid poprvé tuto akci uspo?ádal v roce 2016, na oslavu svých 10tých narozenin. Další pak byla v kv?tnu 2019. Tentokrát EURid slaví 10 let od spušt?ní podpory IDN (možnost používat diakritiku a národní znaky). T?žko ?íct, kdy se bude akce opakovat, takže být vámi tak akci využiji.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 9. – 15. prosince

Nejdražší doménou tohoto týdne se stala outdoorove.cz, která se vydražila na dAukce za 3K CZK. Prozatím nebyla p?evedena na nového majitele.…

Jak si vedla .eu doména ve 4Q 2019

Záv?r roku 2019 byl pro .eu doménu náro?ný. Z EU pomalu odcházela Velká Británie. Britové drželi ke konci roku 2019 n?co málo p?es 150

Sezóna super levných .eu domén na 10 let je zp?t!

EURid rozjel i tento rok naprosto famózní akci na podporu .eu domén. Máte možnost zaregistrovat si .eu doménu na 10 let jen za 10 EUR. Všechny…


Komentáře

(nezobrazuje se)