Prodané .cz domény 7. – 12. ledna

404m.com, 12. ledna 2020 ve 23:50:34, 3x přečteno

Tak nám ten rok 2020 pokra?uje opravdu p?kn?. Tento týden se prodala na dAukce mula.cz za 11.011 CZK. Doména už byla p?evedena na nového majitele, prozatím však ješt? sm??uje na parkovací stránku dAukce.

Poprvé se na ní objevil obsah v roce 2010. Jednalo se o zajímavý webový projekt pro p?epravu z?ejm? ?ehokoliv, kde se setkávala poptávka s nabídkou. N?co jako inzertní portál “Pot?ebují p?epravit v?c A z místa X na místo Y.”, kde rozhoduje kdo nabídne nižší cenu. Web fungoval až do roku 2018. V roce 2019 už na n?m byla jen parkovací stránka hostingu. Projekt se z?ejm? moc neuchytil. Podle Marketing Minner získal za celou dobu své existence jen 168 odkaz? ze 44 domén, p?itom práv? tento druh webu pot?ebuje co možná nejv?tší dosah. Co se týká samotné domény, tak slovo mula ozna?uje k?ížence osla a kon?. Podle wikipedie je mula nenáro?ný na potravu, vytrvalá, silná, odvážná, dokonce se uplat?uje i jako jezdecké zví?e, unese až 150 kg nákladu a to i na velmi náro?ných terénech. Nevím jestli na ozna?ení mula by se n?co dalo stav?t, ale na zmín?ných vlastnostech ur?it?. Ono nám to p?ijde divné, ale kdo by ?ekl že plarforma pro p?j?ování p?jde postavit na zonky (k?íženec zebry a kon?).

Na druhém míst? je doména cenyandel.cz, kterou odchytil Subreg. A?koliv kone?ná cena není známá, tak minimální cena za odchyt u Subreg je 5K CZK. Doména je p?esm?rována na andelceny.cz a vypadá to že a?koliv je kontakt rozdílný, tak vlastník asi stejný, protože sídlí na stejné adrese. Te? je otázka jestli n?komu utekla doména anebo se dostala do cizích rukou :)

A do t?etice tu máme hezkou doménu fyzikahrou.cz. Na dAukce se vydražila za 3.401 CZK. Od roku 2008 byl na domén? osobní projekt, kde se prezentovali práce žák? ze zájmového kroužku.  Podle Marketing Miner na doménu vede 389 odkaz? ze 47 domén. Doménu t?žko soudit. N?jaký potenciál tam ur?it? bude, ale otázkou je jestli v dnešní dob? by se tento název chytl, jestli by to spíše necht?lo n?co více cool. Hmm cool se ?íkalo tak možná p?ed 10 – 15 lety. Musím kouknout na mémy co se te? používá.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 28. ledna – 3. února 2019

Na konec ledna p?ibyl ješt? jeden hezký prodej na dAukce. Doména imdb.cz se prodala za 10.090 CZK. Jedná se prozatím o druhou nejdražší…

Prodané .cz domény 21. – 27. ledna 2019

Nejdražší doména se vydražila na dAukce. Nový majitel dal za debetnikarta.cz 3,4K CZK. Nejednalo se však o odchyt ale uživatelskou aukci.…

Prodané .cz domény 7. – 13. prosince

Tento týden se svedla mezi registrátory domén p?kná bitva o práv? smazané domény. Mezi smazanými doménami byly nap?íklad xx.cz,…


Komentáře

(nezobrazuje se)