Mozilla Thunderbird: Jak zm?nit výchozí aplikace pro otevírání p?íloh? A jak nastavit, aby se u každého souboru zeptal, kam ho uložit?

blog.zdenekvecera.cz, 5. ledna 2020 ve 09:25:11, 3x přečteno
Mozilla Thunderbird: Jak zm?nit výchozí aplikace pro otevírání p?íloh? A jak nastavit, aby se u každého souboru zeptal, kam ho uložit?

nastavení poš?áka Mozilla Thunderbird m?žete u všech typ? p?íloh nastavit výchozí aplikace, které se mají používat pro otevírání  p?íloh. Pokud se vám nap?íklad ZIP soubory ve Windows standardn? otevírají v aplikaci WinRAR, m?žete p?ímo v Thunderbirdu nastavit odlišené chování od výchozího nastavení v systému.

A když už budete u toho, m?žete Thunderbird p?inutit, aby se vás p?ed každým uložením souboru zeptal, do jakého adresá?e jej má uložit – je to prakti?t?jší než soubory neustále ukládat na jedno výchozí místo.

Pokračování na: blog.zdenekvecera.cz

Související články

Guest post: Kvalitá?? Review? ?ízení rizik? – k ni?emu, softwarové projekty jen zdražují a zdržují. A nebo ne?

Za?nu od konce, respektive od Zsoltova prvního ?lánku. Ješt? p?edtím bych ale rád varoval všechny programátory a vývojá?e – dál ne?t?te.…

Facebookové sout?že

Každý chceme mít spoustu fanoušk?, kte?í nás a naši stránku sledují a jsou ochotni reagovat na p?ísp?vek, a? už zanecháním lajku nebo…

Jak se stát PPC?ka?em — p?íb?hy PPC?ka??

Navazuju na ?lánek Jak se stát PPC?ka?em s p?íb?hy t?ch, kte?í si tím prošli. Poprosila jsem 6 kamarád? PPC?ka??, aby mi posali své za?átky,…


Komentáře

(nezobrazuje se)