N?kdy v lednu zavedly online magazíny Root.cz a Lupa.cz povinnou registraci pro každého, kdo chce p?idat komentá?. Navíc za?aly komentá?e ru?n? kontrolovat a schvalovat. Výsledkem je podle o?ekávání pokles po?tu komentá??. Uškodilo jim to…

« 14. května 2019 16. května 2019 18. května 2019 »