Zpráva z obchodní cesty do Kanady v dob? Coronavirusu

podnikanivusa.com, 23. března 2020 ve 17:57:31, 0x přečteno
Zpráva z obchodní cesty do Kanady v dob? Coronavirusu

Jmenuji se Jakub Hlavenka a jsem zakladatel spole?nosti GlobalHeadout LLC ( www.globalheadout.com ). Pomáháme ?eským a Slovenským firmám prorazit na americkém trhu. Naším úkolem je dostat jejich produkty do nabídky lokálních restaurací, obchod? i velkých ?et?zc? a to jak po obchodní tak po legislativní stránce. Naše spole?nost má sklady v Los Angeles, kam p?vodn? sm??ovala i naše cesta. Nejd?íve jsme si ale ud?lali zastávku v Torontu, abychom zde vyzkoušeli, jak bude reagovat kanadský trh na n?které námi importované produkty.

4.3.2020 jsem odlétal z ?eské republiky, v tuto dobu u nás panovala ješt? optimistická nálada v situaci týkající se koronaviru, bylo identifikováno ,,pouhých” 5 pozitivních p?ípad? COVID-19.

V Torontu ten samý den bylo 95 pozitivn? testovaných. Na letištích ješt? panoval klid, vše normáln? fungovalo. Poprvé jsem zaznamenal aktivní nošení roušek, až u personálu letišt? v Kanad?.

5.3.-16.3. 2020 b?hem našich obchodních sch?zek jsem nevnímal strach ani paniku, jen respekt z celé situace. Všichni zam?stnanci, kte?í p?icházeli každý den do styku s lidmi m?li roušky, rukavice a dezinfekci, kterou použili vždy po každém klientovi k ?išt?ní od platebního terminálu až po pás na eskalátorech. Po dvou týdnech se po?et nakažených COVID-19 zm?nil z 95 na 200. Do této doby nebyl v podstat? žádný problém se s kýmkoliv sejít.

Pokračování na: podnikanivusa.com

Související články

Guest post: Covid-19 a business v ?ín?

Ur?it? mn? n?kte?í ze ?tená?? blogu znají jako spoluzakladatele DeliBarry.com. Nicmén? v online e-commerce businessu se pohybuji již od roku 2007…

El Dorado v mobilních hrách

Za?alo to v roce 2016. Na mobilu jsme m?l kone?n? zajímavá data a cestou za klientem v autobuse hrál Hearthstone, což je virtuální karetní hra…

Google nám dá vědět o penalizaci

Dobré zprávy ve spolek. Google včera oznámil na svém blogu, že vylepšuje svou službu na rozesílání zpráv o jednu celkem podstatnou…


Komentáře

(nezobrazuje se)