Zonky jako P2P kon?í a m?ní se na “investi?ní fond” s o?ekávaným zhodnocením 3,09 %

404m.com, 1. září 2021 ve 00:07:55, 0x přečteno

Když jsem v roce 2015 zjistil, že se chystá velká a bezpe?ná P2P platforma pro p?j?ování pen?z, tak jsem byl hodn? nadšený. V té dob? jsem provozoval jen nudné investování do ?eských dividendových akcií a p?edstava další možnosti, kde peníze budou vyd?lávat peníze se mi líbila. Mé nadšení jsem sepsal do prvního ?lánku o ZonkyZonky zkušenosti investora.

Do Zonky jsem postupn? po malých ?ástkách dával stále více a více pen?z (až do 100K CZK, pak jsem p?estal). Z promyšleného konzervativního investování se nakonec stalo beru co je zrovna volné. Po 200 CZK jsem se nakonec dostal tuším do TOP 5 % v po?tu participací (768 aktuáln?). Minulý rok jsem ?ást zisk? vybral a pozastavil investování do nových p?j?ek,  v obavách že Covid p?inese hospodá?skou krizi. Což se nestalo, a tak jsem na podzim už s mobilní aplikací pokra?oval v investování.

Aktuální stav je takový, že 1x až 2x za týden spustím aplikaci a zainvestuji nové p?j?ky z úrok? a splátek. Popravd? nemám moc p?ehled o tom, jak se splácí, a tak v??ím ?íslu výkonnost portfólia 5,37 %. To mi nep?ijde tak špatné. Betu to navíc jako diverzifikaci portfólia.

Pom?rn? nep?íjemný tak pro m? byl e-mail, který dnes dorazil. Píše se v n?m: “Od 1. listopadu 2021 ale p?estaneme umož?ovat manuální investování na primárním i sekundárním tržišti.” Nový investo?i mají sm?lu už od dnešního dne. Služba se prost? ruší.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 30. srpna – 5. zá?í 2021

V roce 2015 se na domén? objevila parkovací stránka. V roce 2017 jí vyst?ídala stránka o úsp?šné registraci. Na domén? tedy nikdy nebyl…

Prodané .cz domény 7. – 12. ledna

Tak nám ten rok 2020 pokra?uje opravdu p?kn?. Tento týden se prodala na dAukce mula.cz za 11.011 CZK. Doména už byla p?evedena na nového…

Mohou si digitální agentury dovolit seniory?

O šikovné lidi je nouze. V každém oboru. A ruku na srdce, ona je nouze i o ty nešikovné. Zam?stnavatelé bojují o pozornost a jsou tla?eni do…


Komentáře

(nezobrazuje se)