Prodané .cz domény 30. srpna – 5. zá?í 2021

404m.com, 5. září 2021 ve 23:55:32, 1x přečteno
Prodané .cz domény 30. srpna – 5. zá?í 2021

V roce 2015 se na domén? objevila parkovací stránka. V roce 2017 jí vyst?ídala stránka o úsp?šné registraci. Na domén? tedy nikdy nebyl žádný po?ádný obsah. To potvrzují i výsledky Ahrefs, kdy byl nalezen pouze 1 automaticky vygenerovaný odkaz. Cena 1,1K je tedy pouze za doménu. Asi všichni víme co je Bible. Otázkou je jestli je n?jaký rozdíl mezi Bible a Bible svatá. Zkoušel jsem to dohledat a slovo bible je z latiny a znamená knihu. Takže Bible m?že být jakákoliv kniha, nicmén? tu kterou známe ta je správn? Bible svatá.

Až po pond?lí máte možnost nabídnout vaši .cz doménu do 20K CZK dalším ?tená??m 404M. Ob?as se n?co prodá, tak doporu?uji vyzkoušet. Kdyžtak se nebojte p?ihodit odkaz na portfólio ;)

Další ?lánek byl v?nován Zonky, kde se ruší manuální investování – Zonky jako P2P kon?í a m?ní se na “investi?ní fond” s o?ekávaným zhodnocením 3,09 %. Škoda byl to hezký projekt.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 30. ?ervence – 5. srpna

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stala admintools.cz, která se vydražila na Subreg za 7,5K CZK. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na…

Prodané .cz domény 2. – 8. srpna 2021

Tento týden se objevil na dAukce zajímavý prodej. Po 25 p?íhozech se vyšplhala cena odchycené domény total-store.cz na 4.060 CZK. Doména již…

Prodané .cz domény 12. – 18. srpna

Tak tu máme po necelých 5 m?sících prodej nad 10K na dAukce. Jedná se o doménu hakr.cz, která se 26 p?íhozech vydražila za 11.050 CZK.…


Komentáře

(nezobrazuje se)