Ze života digitální reklamní agentury v dobách koronaviru

reklama-ppc.cz, 24. března 2020 ve 10:17:40, 0x přečteno

Máme za sebou v agentu?e KOFEIN prvních sedm pracovních dn?, co se rozb?hla spirála omezujících událostí Covid-19. Krize se v našem agenturním život? dá zatím rozd?lit do t?í fází:

– za týden budeme fakturovat práce za b?ezen a o?ekáváme další vlnu žádostí o odklady splatnosti (u n?kterých klient? v reakci na fakturu i pozastavení spolupráce)

– ješt? mnohem horší jsou ti, co se neozvou a faktury nebudou hradit. Že nedorazí peníze, se kterými “po?ítáme” zjistíme až po termínu splatnosti faktur, tedy v polovin? dubna. Reáln? 20. – 30. dubna. Tedy na konci dalšího m?síce, kdy budeme stejným klient?m posílat další m?sí?ní faktury.

Problémem reklamních agentur tak nebude p?íliš úbytek klient? (by? pro n?které m?že být existen?n? kritický), jako jako absence cash na provoz. Provoz rovná se mzdy (nejv?tší náklady) a na druhém míst? nájem kancelá?í.

Pokračování na: reklama-ppc.cz

Související články

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…

Jak rozjet Webdeal

Webdeal.cz je diskuzní fórum, které vzniklo jakou sou?ást rebelie proti zm?nám na Webtrhu v ?íjnu 2010. Z fan projektu vyrostl Webdeal do online…

Co je ads.txt a pro? Google chce abyste jej m?li na stránkách

Pokud jste v nedávné dob? navštívili váš Google AdSense ú?et z?ejm? jste na n?m vid?li varování, že si máte na stránky umístit soubor…


Komentáře

(nezobrazuje se)