Zamyšlení nad ChatGPT – par?ák programátora?

404m.com, 13. ledna 2023 ve 23:41:00, 6x přečteno

V minulém ?lánku Zamyšlení nad ChatGPT a Google jsem se v?noval hlavn? tvorb? obsahu a zdali se to bude líbit Google. Dneska bych vám rád p?edstavil m?j projekt online nástroj?, který mi ChatGPT pomáhá tvo?it.

Osobn? už jsem ChatGPT zapojil jako pomocníka pro tvorbu obsahu. Píše mi hlavn? krátké odstavce s definicemi pojm?, co se mi necht?jí vymýšlet, ale je dobré to ?tená??m, kte?í se neorientují p?ipomenout.

Dále mi šet?í hodn? ?asu p?episováním text? pokud se zaseknu. Ob?as se vám stane, že máte hotový ?lánek, ale v jednom odstavci je n?co, co tam nesedí. Cht?lo by to n?jak p?epsat, ale nevíte jak. Chybí vám tam sloví?ko anebo n?jaká emoce. ChatGPT je na to tohle skv?lý. Dáte mu hotový odstavec a instrukce a? p?idá na energi?nosti, nadšení, odbornosti atd. P?e?tete si to po n?m a ?eknete, jo tohle je celkem slušné slovní spojení, bude to fungovat. A upravíte text. Prost? jako takové nakopnutí.

P?iznám se, že tady m? velice p?ekvapilo co dokáže vytvo?it. Od jednoduchého skriptu až po postupn? vylepšování již existujícího. Nicmén? je to úpln? jiný druh programování, který vyžaduje celkem dost zkušeností.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Zamyšlení nad ChatGPT – par?ák programátora 2

Tento týden jsem se rozhodl ud?lat další nástroj pomocí ChatGPT. Doposud to byly velmi jednoduché v?ci, kde nebylo moc prostoru pro kreativitu.…

Zamyšlení nad ChatGPT a Google

Už jste si hráli s OpenAI ChatGPT? Když jsem jej vyzkoušel poprvé, tak jsem byl velice mile p?ekvapen, jak se strojové u?ení posunulo kup?edu.…

Prodané .cz domény 6. – 22. ledna 2023

Nejdražší doménou tohoto týdne se stala hotel-otakar.cz, která se vydražila na dAukce za 2,1K CZK. Jednalo se o odchyt. Doména už byla…


Komentáře

(nezobrazuje se)