Zamyšlení nad ChatGPT – par?ák programátora 2

404m.com, 22. ledna 2023 ve 00:08:16, 9x přečteno
Zamyšlení nad ChatGPT – par?ák programátora 2

Tento týden jsem se rozhodl ud?lat další nástroj pomocí ChatGPT. Doposud to byly velmi jednoduché v?ci, kde nebylo moc prostoru pro kreativitu. Te? jsem cht?l zkusit n?co trochu komplikovan?jší, kde se bude muset p?edvést.

Cht?l jsem dv? textová pole (textarea), kam zadáte texty a skript porovná jednotlivé ?ádky. Pak vypíše oba texty a barevn? odliší rozdíly. Rozdílné znaky žlut? a celé ?ádky ?erven?.

Vytvo? 2 textarea vedle sebe. První je vlevo a druhá vpravo. P?idej tla?ítko, které po zmá?knutí porovná vložený text do levé textarea s pravou textarea a zvýrazní ?ádky s rozdíly.

Výsledek nefungoval. Do textarea vkládal tag , pro který si v CSS nadefinoval barevné zvýrazn?ní. Samoz?ejm? jsem v?d?l kde je problém, ale cht?l jsem zkusit jestli na to p?ijde.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Zamyšlení nad ChatGPT a Google

Už jste si hráli s OpenAI ChatGPT? Když jsem jej vyzkoušel poprvé, tak jsem byl velice mile p?ekvapen, jak se strojové u?ení posunulo kup?edu.…

Prodané .cz domény 6. – 22. ledna 2023

Nejdražší doménou tohoto týdne se stala hotel-otakar.cz, která se vydražila na dAukce za 2,1K CZK. Jednalo se o odchyt. Doména už byla…

Zamyšlení nad ChatGPT – par?ák programátora?

V minulém ?lánku Zamyšlení nad ChatGPT a Google jsem se v?noval hlavn? tvorb? obsahu a zdali se to bude líbit Google. Dneska bych vám rád…


Komentáře

(nezobrazuje se)