Zajímavý pohled na aktivní investování

404m.com, 17. června 2023 ve 00:28:32, 1x přečteno
Zajímavý pohled na aktivní investování

P?ed n?jakou dobou se ke m? dostalo jedno zajímavé video na YouTube, které se v?nuje tématu dlouhodobého investování na akciových trzích. Zazn?lo v n?m n?kolik v?cí, o kterých delší dobu p?emýšlím. Myslím si, že by si jej m?l poslechnout každý, kdo se rozhodn? že “porazí” trh.

Juraj Karpiš má více jak dvacet let zkušeností s investováním na akciových trzích a ve svém videu probíral velice zajímavá témata ohledn? “aktivního stock pickingu”.

“Vyhrát nad trhy je extrémn? náro?né, protože soupe?íte s celým sv?tem. Na trhu v USA 10 % nejbohatších lidí vlastní 90 % obchodovaných akcií. Na trhu sout?žíte s t?mito 10 %, kte?í si na vás najímají profesionály.”

Tato informace pro m? byla nová. Fakt jsem m?l za to, že na trhu p?i aktivním obchodování jeden musí prod?lat, aby druhý vyd?lal. Takže jsem z toho usuzoval, že mám šanci 50 %. Ve skute?nosti to však bude spíše tak jak zazn?lo ve videu. 10 % bude vyd?lávat na 90 %.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 31. ledna – 6. února 2022

Prvním z nich je doména tvujsvet.cz, která se po 34 p?íhozech vyšplhala na 18,2K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Historie…

Jak mi jde investování na eToro I. – kv?ten 2021

V kv?tnu jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než…

Linkbuilding a nofollow

Ať chcete anebo ne, bez linkbuildingu se prostě špatně umísťuje ve vyhledávačích. Jedním z tématem Whiteboard Friday na seomoz.org byl vliv…


Komentáře

(nezobrazuje se)