Za kopírování text? 12 m?sí?ní podmínka

404m.com, 22. března 2016 ve 13:24:52, 39x přečteno

Dneska m? na webtrhu p?ekvapilo zajímavé vlákno Konec krádeží text? z webu – rozsudek. Po ?ty?ech letech dotáhl zakladatel vlákna (pod p?ezdívkou webdomena) do úsp?šného konce spor ?istého kopírování text? (ctrl+c, ctrl+v) do zdárného konce. Výsledkem je pro odsouzeného odn?tí svobody v trvání 6 m?síc? s odkladem na 12 m?síc? a náhrada škody k tomu. Rozsudek je pravomocný.

webdomena si na své náklady nechal vypracovat znalecký posudek. Podle jeho slov to bylo velice jednoduché, protože jak jeho tak okopírovaná verze byly online. Ukázal sv?j originál a kopii. O cen? za posudek se prozatím nezmínil. Následoval výslech na policii a pak ješt? jeden u soudu. To bylo vše.

Pokud si myslíte, že se jednalo o n?jaké výjime?né texty, postavené na unikátní myšlence, lad?né desítky hodin se spoustou ru?n? vytvo?eného multimediálního obsahu, tak jste na omylu. webdomena je definuje následovn?:

Pokud webdomena dokázal vybojovat spravedlnost u masov? psaných PR ?lánk? v??ím, že to dokáže každý z vás komu kradou texty. Takže nebojte se bojovat. Minimáln? te? m?žete svou šablonu, kterou posíláte kopírova??m, obohatit o odkaz na vlákno na webtrhu. T?eba se jim pak bude chtít ty okopírované texty mazat rychleji ;)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Řekněte si u placla.cz o příplatek

Pokud pravidelně chodíte na pay per post systém placla.cz, sledovat jestli do systému nepřibyla poptávka na nějaký nový článek, který by…

Prodané domény 1. – 7. října

Máme tu další neděli a s i přehled prodaných domén. Nejdražším prodaným kouskem byla reality4u.cz, která se po 12 příhozech…

Prodané .cz domény 18. – 24. kv?tna

Máme za sebou další zajímavý týden, v kterém se prodalo celkem 61 .cz domén za celkovou cenu 54.132 CZK. Za?neme soukromím prodejem. P?išel…


Komentáře

(nezobrazuje se)