Za?ínám op?t sledovat BCPP

404m.com, 15. června 2022 ve 00:56:12, 5x přečteno

V USA to p?kn? za?íná padat, poté co kv?tnová inflace zrychlila na 8,6 % (Y/Y) . Trh je vyplašený a dochází k opravdu slušným výprodej?m. Dokonce mi p?ijde že trh v??í, že zítra FED zvedne sazby o více jak 0,5 %. Osobn? na to ale moc nevsázím. Spíše budou razantn? mluvit. Nicmén? co m? odrazuje od dalšího nakupování je rostoucí kurz USD.

Za?ínám se tak více vracet na ?eský akciový trh. Popravd? je to celkem zajímavé. Zaujala m? spole?nost Gevorkyan a do IPO jsem investoval. Uvidíme jestli moje nabídka za 250 CZK/akcie nakonec bude sta?it. Trochu jsem vsázel na to, že v nejistých ?asech spíše investo?i budou šet?it cash a do ?ist? r?stového titulu tolik nep?jdou. No uvidíme.

Pak se “vrátila” do hry Moneta (BAAGECBA). Svoji pozici jsem v listopadu minulého roku zlikvidoval za cenu 96 CZK/akcie, když se o ní vážn? za?ala zajímat PPF. Situace pro m? za?ala být zna?n? nep?ehledná (v plánu byly 3 opce na nové akcie). Vzal jsem zisk 26 % a ob?tovat dividendu.

Koncem kv?tna vyšla zpráva, že PPF už o Monetu zájem nemá a celý obchod padá. Tím padá i pot?eba vydávat nové akcie. ?íkám si ok, to nevypadá špatn?. Jenomže se mi nelíbilo zd?vodn?ní PPF. Údajn? se jim nelíbilo zvýšení sazby proticyklické kapitálové rezervy ?eské národní banky ze 0,5 % na 2,5 % v roce 2023. Také se jim nelíbil negativní vývoj na trhu z d?vodu války na Ukrajin?. To první se mi moc nezdálo. PPF jsou smart money a v??ím že na správných místech mají své lidi. Takovýto krok by pro n? nebyl ne?ekaný. To druhé jsem zase bral spíše jako varování. Trochu mi to p?išlo, že si nechají cash a koupí za lepších podmínek.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 1. – 7. července

Dneska to nebudeme prodlužovat. Nejdražší doména abality.cz se prodala na dAukce za 4,2K CZK. Dřív na ní byl větší projekt, který zanechal…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v b?eznu 2021

Musím ?íct, že v b?eznu vyprodukovaly hostingové spole?nosti opravdu velké množství text? a ?lánk?. A? už p?ímo na blogu anebo rozší?ily…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XIV. – shrnutí za zá?í 2020

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…


Komentáře

(nezobrazuje se)