WordPress Gutenberg – První praktické post?ehy

404m.com, 9. ledna 2019 ve 02:01:50, 2x přečteno
WordPress Gutenberg – První praktické post?ehy

Osobn? se zatím blokovému editoru Gutenberg vyhýbám, protože mi p?i testování ješt? p?es WordPress 5 zrovna moc nesedl. Navíc na starém dobrém TinyMCE mám napsáno tisíce hodin. To se t?žko p?echází na n?co, co vlastn? na b?žné psaní nepot?ebujete. Jeden m?j klient však Gutenberg nasadil a vzhledem k tomu, že ?lánky ladíme tém?? online, tak není ideální psát texty nejd?íve mimo na n??em pohodln?jším. Po pár desítkách hodin práce tak sepisuji mé zkušenosti.

P?edchozí testovací verze m? zlobila. P?i použití více blok? a p?eskakování mezi nimi bylo znát že JavaScript zat?žuje prohlíže?. Nemám sice nejnov?jší po?íta?, ale i tak bych ?ekal od editoru CMS že prost? pojede plynule.

Sou?asná plná verze mi p?ijde rychlejší. Pokud se však soust?edíte tak si u v?tší stránky všimnete drobných „lag?“. Nic co by však n?jak extra vadilo. Zajímavé že jsem se s tímto setkal jen ve FireFox.

Na notebooku, který je opravdu low end a používám jej výhradn? na práci, mám Chrome. U n?j jsem si drobných „lag?“ nevšiml. Tam m? však trápí jiný problém. Když zaklapnu víko a notebook usne, tak probrání u WordPress s Gutenberg d?lá problém. Zajímavé je že ne vždy. N?kdy nasko?í okamžit?, jindy je zasekaný a musí se provést reload.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Gutenberg velká zm?na ve WordPress anebo jen další editor?

V poslední verzi WordPress 4.9.8 se objevila výzva a? odzkoušíte nový editor Gutenberg, který se má oficiáln? objevit od WordPress 5.0. Ten by…

Vypušt?ní WordPress 5.0 bylo odloženo – problém je nový editor Gutenberg

WordPress 5.0 m?l oficiáln? vyjít 27. listopadu 2018, ale jeho vypušt?ní bylo odloženo na neur?ito. Komunita te? s nap?tím sleduje jak si povede…

Aktualizace WordPress 4.9.8

Ve ?tvrtek 2. srpna 2018 vyšla aktualizace WordPress 4.9.8. Ne?eší žádné závažné bezpe?ností chyby, jedná se pouze o maintenance release.…


Komentáře

(nezobrazuje se)