Jak jsem testoval NoLimit na HPE Moonshot

cn130.com, 17. listopadu 2017 ve 19:22:13, 5x přečteno
Jak jsem testoval NoLimit na HPE Moonshot

Koncem ?íjna za?al Wedos testovat NoLimit na nových výkonných serverech HPE Moonshot a vyzval fanoušky a? pomohou. Rozhodl jsem se, že do toho p?jdu a po delší dob? napíšu po?ádný ?lánek. Po mnoha hodinách sb?ru dat a vyhodnocování výsledk? jej pro vás mám p?ipravený. Je to práv? v?as protože tento týden už za?al Wedos z?izovat nové NoLimit práv? na rychlých HPE Moonshot. Takže stojí za to? ????

S testováním jsem za?al 22. ?íjna. To se objevila první výzva. Byl jsem tak mezi prvními. Nejd?íve jsem si objednal novou .cz doménu a pak NoLimit se SNI. Wedos podporuje HTTP/2 a to je pro náro?n?jší WordPress šablony nezbytné. Bez HTTPS však nefunguje. Jakmile dorazila výzva k úhrad?, napsal jsem na podporu p?es kontaktní formulá?, že se chci pustit do testování.

Pro kontaktování zákaznické podpory z administrace je nutné vyplnit captcha, což je trochu zvláštní. Navíc není zrovna dob?e ?itelná. Formulá? se mi poda?ilo odeslat až napodruhé. Hosting mi byl obratem z?ízen.

U Wedos je standardem, že co si nenastavíte to nemáte. Pro nová?ka to m?že být problém. Nap?íklad i když máte doménu registrovanou u Wedos a koupíte si k ní webhosting (ten p?i objednávce tak i pojmenujete), tak to neznamená, že doména je automaticky na webhosting nasm??ovaná. Je nutné toto provést manuáln?. Našt?stí Wedos má pro tyto p?ípady v administraci, u každého webhostingu, super funkci Diagnostika. Pomocí ní zjistíte jestli je všechno nasm??ované správn?.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v listopadu 2017

Czechia se pustila do odvážné kampan?, podle ní mají „nejvýkonn?jší virtuální servery na trhu“. A to díky investici ve výši 5 milion?…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervenci 2018

BlueBoard na blogu publikovali ?lánek HTTPS na vašem webu by již m?l být základ, kde zmi?ují novou verzi Chrome 68, která bude ozna?ovat…

Jak jsem nasazoval plugin Internal Link Building na 404M

Plugin Internal Link Building pro WordPress jsem už n?kolikrát zmínil v p?edchozích ?láncích. Pár let zpátky pat?il mezi nejd?ležit?jší…


Komentáře

(nezobrazuje se)