Jak jsem testoval NoLimit na HPE Moonshot

cn130.com, 17. listopadu 2017 ve 19:22:13, 5x přečteno
Jak jsem testoval NoLimit na HPE Moonshot

Koncem ?íjna za?al Wedos testovat NoLimit na nových výkonných serverech HPE Moonshot a vyzval fanoušky a? pomohou. Rozhodl jsem se, že do toho p?jdu a po delší dob? napíšu po?ádný ?lánek. Po mnoha hodinách sb?ru dat a vyhodnocování výsledk? jej pro vás mám p?ipravený. Je to práv? v?as protože tento týden už za?al Wedos z?izovat nové NoLimit práv? na rychlých HPE Moonshot. Takže stojí za to? ????

S testováním jsem za?al 22. ?íjna. To se objevila první výzva. Byl jsem tak mezi prvními. Nejd?íve jsem si objednal novou .cz doménu a pak NoLimit se SNI. Wedos podporuje HTTP/2 a to je pro náro?n?jší WordPress šablony nezbytné. Bez HTTPS však nefunguje. Jakmile dorazila výzva k úhrad?, napsal jsem na podporu p?es kontaktní formulá?, že se chci pustit do testování.

Pro kontaktování zákaznické podpory z administrace je nutné vyplnit captcha, což je trochu zvláštní. Navíc není zrovna dob?e ?itelná. Formulá? se mi poda?ilo odeslat až napodruhé. Hosting mi byl obratem z?ízen.

U Wedos je standardem, že co si nenastavíte to nemáte. Pro nová?ka to m?že být problém. Nap?íklad i když máte doménu registrovanou u Wedos a koupíte si k ní webhosting (ten p?i objednávce tak i pojmenujete), tak to neznamená, že doména je automaticky na webhosting nasm??ovaná. Je nutné toto provést manuáln?. Našt?stí Wedos má pro tyto p?ípady v administraci, u každého webhostingu, super funkci Diagnostika. Pomocí ní zjistíte jestli je všechno nasm??ované správn?.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v listopadu 2017

Czechia se pustila do odvážné kampan?, podle ní mají „nejvýkonn?jší virtuální servery na trhu“. A to díky investici ve výši 5 milion?…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervenci 2018

BlueBoard na blogu publikovali ?lánek HTTPS na vašem webu by již m?l být základ, kde zmi?ují novou verzi Chrome 68, která bude ozna?ovat…

Testování automatické reklamy AdSense 1

Když jsem poprvé psal v únoru o automatických reklamách Google AdSense, tak jsem byl celkem skeptický. Nev??il jsem tomu, že by dokázal Google…


Komentáře

(nezobrazuje se)